top of page

Spoločné rokovanie Igora Pacoláka a Štefana Kassaya

Pezinok 29.9.2017. Na pôde kancelárie predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., a ekonomického diplomata Štefana Kassaya došlo k rokovaniu s Igorom Pacolákom, ktorý sa práve vrátil so svojej misie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky vo Vietname. Čerstvé informácie o závažných inovačných udalostiach vzbudzujú pozornosť aj slovenských investorov a potencionálnych účastníkov rodiacich sa nových projektov. Igor Pacolák aj na svojom pôsobisku vo Vietname venoval veľa energie k presadeniu projektov s partnermi zo Slovenska.

Veľvyslanec Pacolák sa vyše dvoch rokov zaoberal projektom štrukturálnych premien študijných programov vietnamských univerzít, ktoré by boli zamerané okrem iného aj na výučbu manažmentu. Po schválení študijného programu vietnamským ministerstvom školstva sa otvára veľká príležitosť na vydanie série dvadsiatich kníh s názvom RIADENIE od slovenského autora Štefana Kassaya. Zaujímavé invencie zo strany Igora Pacoláka viedli k rozšíreniu informácii a konkretizovania záujmu a potrieb prezentovaných štátnou tajomníčkou Oľgou Nachtmanovou. Dohodli sa, že v krátkom čase prerokujú jednotlivé návrhy s tým, že sú známe ďalšie perspektívne projekty, o ktoré má vietnamská strana záujem.

Igor Pacolák ešte pripomenul svoje minulotýždenné rokovanie s podpredsedom vietnamskej vlády pre ekonomiku Vuong Dinh Hue. Uviedol, podstatné body rokovaní, ktoré by mohli byť využité v podmienkach SR. Je to významný signál povzbudzujúci slovenské podniky o nadviazanie kontaktov s Vietnamom a zapojenie sa do veľkého radu mnohých nových projektov a predstáv o vzájomnej účasti a riadení nových produkčných celkov, alebo inštitúcii spojených s vedou a praxou.

bottom of page