top of page

Prezentácia Slovenska uspela s „Prototypom praktického myslenia“

Si-an, Čína 24.9.2017. Atmosféra v konferenčnej sále medzinárodnej konferencie v čínskej metropole univerzitnej vedy v Si-ane, v priebehu pätnástich minút vniesla medzi jej účastníkov zmenu „temperatúry“ na imaginárnej škále rastúcej od normálu po výnimočnosť. Vystúpenie profesora Jána Košturiaka v spoločnej ideovej prezentácii s profesorom Štefanom Kassayom, vrcholovým reprezentantom korporácie I.D.C. Holding, a.s. podnietilo viacerých, z vyše stovky prítomných účastníkov zastupujúcich známe univerzity k prejaveniu pozitívneho názoru na preukázané fakty a konkrétne vedecko-praktické výstupy riešení.

Skutočný záujem bolo vidno už počas krátkej prestávky na občerstvenie. Ukázalo sa, koľko pozitívnej energie je v ľuďoch, ktorí sa pokúšajú urobiť niečo zásadné pre budúcnosť. Otázky a výmena vizitiek naberali na frekvencii a aj témy diskusií sa posúvali smerom k budúcim trendom vzdelávania podnikateľov. Od obyčajnosti po osobitosť, od osobitosti „k bodu varu“. Nebývalá odozva v konferenčnej sále viedla k bližšiemu zoznámeniu sa a mnohým dohovorom o možnostiach pokračovania využitia slovenských skúseností vo vlastnom napredovaní.

bottom of page