top of page

Druhý deň konferencie v čínskom Si-ane

Si-an, Čína 23.9.2017. Dopoludnia hovorila ministerka školstva o reforme školského systému v Číne a v jej prejave sa najčastejšie vyskytovalo slovo – inovácie. V popoludňajších hodinách tohto významného podujatia vystúpil zakladateľ Podnikateľskej univerzity v SR. prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. Jeho bezprostredné podanie v anglickom jazyku vyvolalo spontánny záujem o Podnikateľskú univerzitu, [1] prvú tohoto druhu v SR, kde spojenie výskumu a inovácií s praxou vychádza od samej podstaty podnikania.

Prof. Košturiak hovoril o nových trendoch v podnikateľskom prostredí, o rozdieloch medzi Podnikateľskou univerzitou a tradičným univerzitným vzdelávaním, vysvetlil princípy budovanie siete podnikateľov, inovátorov a ľudi v oblasti výskumu. Prezentoval základné princípy fungovania Podnikateľskej univerzity, ktoré demonštroval na konkrétnych príkladoch inovácii. Ján Košturiak osobitne prezentoval aj úzku spoluprácu so spoločnosťou I.D.C. Holding, a.s. v rámci Podnikateľskej univerzity a vyznam pentalógie Podnik a podnikanie profesora Kassaya, pre vzdelávanie podnikateľov vo svete. Dozvuky po vystúpení profesora Košturiaka boli veľmi zaujímavé, pretože otvorilli nový priestor pre diskusiu a vzájomné zdieľanie skúseností.

Viackrát bolo vyslovené, že nové podnety vychádzajú od podnikateľov samých, od ich vzájomného odovzdávania skúseností a hľadania novších, efektívnejších postupov. V pedagogickom zbore podnikateľskej univerzity sú významí podnikatelia medzi nimi od samého začiatku otvorenia Podnikateľskej univerzity aj spoluzakladateľ I.D.C. Holding, a.s., Dr.h.c prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., spoluúčastník tejto medzinárodnej konferencie, dlhoročný externý iniciátor mnohých podujatí .

Spolupráca Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania s podnikateľskou univerzitou spočíva aj v organizovaní seminárov a exkurzií, prezentácii nových publikácii, ako aj odovzdávania praktických skúseností poslucháčom univerzity. Je príznačné, že na seminároch spojených s exkurziou v prevádzkách korporácie IDC sa poslucháčom venujú riaditelia divízii. Nosné vystúpenie má vždy generálny riaditeľ korporácie Ing. Pavol Kovačič. Toto všetko po vystúpení prof. Košturiaka zaujalo mnohých vrcholových predstaviteľov aj svetových univerzít a padol rad ponúk na vzájomné obohacovanie sa o vlastné skúsenosti a ich uplatnenie vo vzdelávacom systéme a hlavne doplňania znalostí rovnako v edukačnej príprave ako aj podnikateľskej sfére.

Už včerajšok dával tušiť že popri vede sa rozvinie aj bežná debata pri náhodných stretnutiach v rozsiahlych priestoroch podujatia. Mnohé rozhovory, ale aj vystúpenia rezonujú v tomto prostedí, nastoľujú aj nové pohľady na svet, na našu budúcnosť, na vývoj vo svete. Rezonuujú aj po vystúpení profesora Jána Košturiaka. Už počas oddychovej pauzy sa rozprúdila, voľná debata s malým občerstvením. Čo je ale výrečné, profesora Košturiaka obkolesili viacerí odborníci od fachu aj s gratuláciami. Dostával otázky zľava i sprava, každého zaujímalo, hlavne to, či je rozvinutá, prípadne dohodnutá spolupráca s inými podnikateľmi, či produkčnými podnikmi.

Na prítomných zapôsobilo na vystúpení prof. Košturiaka, najmä majstrovské spracovanie náročnej vysvetľovanej látky a použitie priliehavých výrazových prostriedkov v každej situácii. V obkolesení odborníkov rozličného zamerania prof. Košturiak vyzdvihol aj dlhoročnú spoluprácu v rámci I.D.C. Holding, a.s. s profesorom Kassayom v tvorivej činnosti a v rámci prezentácií odborných diel. Debata pokračovala aj mimo oficlálne vyčlenených miestností.

Profesorov zaujali obrovské priestory v hoteli shaanxi v čínskom meste Si-an. Všetko je tu megalomanské – miestnosti a chodby v hoteli, cesty pred hotelom aj vysoké poschodové domy postavené jeden vedľa druhého. Číňania kupujú bavoráky, lietadlá, stavajú školy a mestá. Vo všeobecnosti prevládajú dva pohľady na tento nevídaný rast, prízvukuje prof. Košturiak – jeden je plný nadšenia z budovania Číny a rastu bohatstva, ten druhý obsahuje nostalgiu za starou Čínou, ktorá ustupuje developerom. Cítiť v ňom aj obavy z ničenia životného prostredia, technokracie alebo geneticky modifikovaných potravín. Kedysi sa učilo, že Čína raz bude veľmocou a dnes je to fakt. Úveruje americkú ekonomiku, skupuje technologické firmy v Európe, ovláda zdroje surovín a infraštruktúru v Afrike, dominuje v Ázii.

100 miliónov ľudí pracuje v Číne v oblasti výroby, vyrába sa tu 25% všetkého tovaru na svete, 70% mobilných telefónov, produkty Apple, Kindle alebo Playstation. 70% svetového trhu komerčných dronov tvorí Čína. V rámci debaty sa pospomínalo i to, že v Číne je kultúra 9-9-6 – podnikatelia pracujú od deviatej do deviatej, šesť dní v týždni. Kedysi kopírovali, dnes inovujú a vyvíjajú nové produkty. Zdá sa, že budú veľmocou v elektromobilite alebo umelej inteligencii. V Číne veľmi rýchlo vyrastajú nové a inovatívne spoločnosti (napr. ZTO express, UISEE, VIP Kid alebo Face++). Ročný rizikový kapitál v tejto krajine je najväčší na svete a presahuje 250 miliárd USD ročne. Z rozhovorov, ale hlavne z rozličných prospektov a iných zdrojov vyplýva, že celá infraštruktúra pôsobí veľmi moderne. Zdá sa, že najväčším limitom ďalšieho rozvoja Číny sú ľudia. Vyzerá to tak, že by sme tu mohli mnohonásobne multiplikovať aj znalosti z pentalógie Podnik a podnikanie a Podnikateľskej univerzity.

Dnes profesori Štefan Kassay a Ján Košturiak absolvovali viaceré stretnutia so šéfmi univerzít z Číny, Malajzie, Egypta, Afganistanu, Taiwanu, Singapúru, Ruska alebo Čiernej Hory. Hovorilo sa o pentalógii a inováciách. Ale to je už neskorý večer, záver druhého dňa konferencie vyznačujúci sa disciplínou a využitím každej minúty čo najefektívnejšie. Možno teda povedať, že aj profesori Kassay a Košturiak bez problémov nabehli tu v Číne na kultúru 9-9-6, ba poriadne ju aj prekročili.

Podnikateľská univerzita v dňoch 11.- 12.9.2017 v prevádzkárni IDC – Pečivárne Sereď.


[1] Podnikateľská univerzita učí ľudí podnikať podnikateľskou praxou. Študenti sa učia identifikovať a vyhodnotiť výskum a intelektuálny kapitál univerzity, vytvoriť tím a vytvoriť podnik, ktorý by prenikol do vonkajšieho, mimouniverzitného trhového prostredia a bol spôsobilý zapojiť sa do globálnych podnikateľských procesov. Podnikatelia prichádzajú na univerzitu vyhľadávať talenty a hlavne novovzniknuté perspektívne podniky. Prichádzajú sa učiť, tiež vyučovať a deliť sa o skúsenosti. Podporujú rozvoj talentov smerom do svojho odvetvia a regiónu, svojich funkcií a svojich potrieb. Spolupodnikajú s fakultou i študentmi. Vytvárajú podnikateľské centrá, ktorých cieľom je umožniť študentom prechod z kurzov do simulovaných preinkubátorov a konečne do inkubátorov, kde nastáva reálna podnikateľská činnosť.

bottom of page