top of page

Profesori Štefan Kassay a Ján Košturiak cestujú na medzinárodnú konferenciu do mesta Si-an v Číne

Bratislava / Si-an 21.9.2017. Na pozvanie Xidian Univerzity z Číny cestujú profesor Štefan Kassay s profesorom Jánom Košturiakom ako jediní zástupcovia zo Slovenska na medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní podnikateľov, na ktorej sa stretnú rektori 105 čínskych univerzít a 77 univerzít zo 41 krajín sveta. Účastníci cestujú na výzvu pána Dušana Bellu, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Číne.

Slovenskí profesori sú pripravení na vystúpenie k téme nových foriem vzdelávania, budovania inovačných sietí a Podnikateľskej univerzity. Okrem oficiálneho programu sú pripravené aj stretnutia so zástupcami čínskych univerzít a podnikateľov, o nových formách rozvoja a vzdelávania podnikateľov s využitím publikácii profesora Štefana Kassaya, ktoré prepájajú vedu a prax podnikania. Bude predstavená aj metodika prepájania podnikateľov a inovácií rozvíjaná už vyše 10 rokov na Podnikateľskej univerzite v Žiline v spolupráci s korporáciou I.D.C. Holding, a.s. Predstaviteľ korporácie I.D.C. Holding, a.s. profesor Štefan Kassay je dlhoročným pedagógom na Podnikateľskej univerzite, ktorý podporuje výučbu priamo v prevádzkárňach spoločnosti a integrovaných závodoch I.D.C. Holding, a.s. Obaja profesori a súčasne podnikatelia reprezentujú nový smer prepájania praxe s viacerými univerzitami na Slovensku a v Českej republike. Život ukazuje, že spojenie vedy a praxe v konkrétnych výrobných podmienkach, podporené najnovšími inováciami a technológiami prináša vyššiu efektívnosť výrobného procesu a výkonnosti podniku. Obaja zástupcovia Slovenska v Číne prisľúbili bližšie informácie z každodenných udalostí na tomto významnom fóre.

bottom of page