top of page

„Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“ – medzinárodná konferencia na Selyeho

Komárno 12.9.2017. Na Selyeho univerzite v Komárne sa koná dvojdňová medzinárodná konferencia s tématikou „Hodnota, kvalita a konkurencieschopnosť – výzvy 21. storočia“, kde v rámci programu rektor univerzity Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. predstavil pentalógiu profesora Štefana Kassaya. Pentalógia je vydaná v piatich jazykoch, jedným z nich je aj jazyk maďarský.

Na rokovaniach boli pritomní a svojimi návrhmi sa podieľali na formovaní dohovorov aj členovia dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. doc. Ing, František Lipták, DrSc a Ing. Kamil Mikulič, CSc.

Popoludní na sekcii ekonomických trendov vzájomných vzťahov a väzieb v 21. storočí, vystúpil so svojim príspevkom: „Inovácie inovácií v treťom tisícročí“, docent Lipták, ktorého bezprostredne podaná problematika čerpala zo života nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. zožala medzi zúčastnenými obrovský úspech.

Videoprezentácia pentalógie Podnik a podnikanie na Selyeho univerzite v Komárne.

bottom of page