top of page

Podnikateľská univerzita v I.D.C. Holding, a.s.

Sereď, 11.9.2017. Súbežne s návštevou ministra hospodárstva SR Petra Žigu v Pečivárňach Sereď hosťovala Podnikateľská univerzita pod vedením jej zakladateľa, profesora Jána Košturiaka.

Na základe dobrých skúseností a množstva ohlasov z minulého roku, I.D.C. Holding, a.s. sa podujal na prispení k problematike výchovy odborníkov v profesiách, ktoré sú nedostatkové v súčasnom období. Medzi poslucháčmi boli zväčša absolventi vysokých škôl a podnikatelia. Na pozvanie profesora Jána Košturiaka k poslucháčom prehovoril aj predseda Dozornej rady profesor Štefan Kassay, ktorý je od začiatku existencie Podnikateľskej univerzity členom pedagogického zboru. Vo svojom príhovore sa zmienil o súčasnej situácii na medzinárodných trhoch, o tom aká zložitá bola cesta na dosiahnutie súčasného stavu a o stratégii podniku do blízkej budúcnosti.

V tomto roku má IDC historicky najvyšší objem predaja, čo však neprišlo samé od seba, vyžiadalo si to veľkú aktivitu a šírenie informácii o stupni modernizácie podniku a súvislostiach s jeho prosperitou. V rámci stretnutia profesor Kassay ocenil výsledky práce podnikateľskej univerzity pod vedením Jána Košturiaka a obdaroval dvoch poslucháčov svojim životným dielom pentalógiou Podnik a podnikanie. Norbert Brath a Richard Rabatin reagovali veľmi spontánne na prekvapenie, zo strany autora pentalógie a hovorili o tom, že tieto publikácie poznajú a, že ich využijú pri formovaní svojich podnikateľských zámerov.

Súčasťou programu dnešného dňa bola aj prezentácia vo výrobných priestoroch s odborným výkladom Ing. Miroslava Bucha a Ing. Romana Ježa. S veľkým očakávaním vystúpil aj generálny riaditeľ, Ing. Pavol Kovačič, ktorý odpovedal na množstvo otázok súvisiacich s rozvojom firmy počas obdobia zásadných premien. Aktuálnou témou boli aj nové možnosti rozvíjania technologických postupov a aktivít v rozvoji marketingu a komunikácie.

bottom of page