top of page

Minister hospodárstva SR Peter Žiga navštívil Pečivárne Sereď

Sereď 11.9.2017. Minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga navštívil spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., prevádzkáreň Pečivárne Sereď. Predstaviteľa vlády SR privítal predseda dozornej rady prof. Štefan Kassay, podpredseda predstavenstva Ing. arch. Pavol Jakubec a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič.

Na prehliadke výrobných priestorov minister Peter Žiga vyslovil potešenie z úrovne výrobnej techniky, kde sa bližšie zaujímal o aplikácie digitalizácie, automatizácie a robotizácie. Bol informovaný o tom, že vzhľadom na vysokú úroveň produkčných technológii bola prevádzkareň Pečivárne Sereď vybraná ako najvhodnejšia na prijatie 27 ministrov EÚ počas výjazdových rokovaní minulý rok. Stretnutie prinieslo rad podnetov, ktoré sú prísľubom spolupráce do budúcnosti.

Počas exkurzie vo výrobných priestoroch sa zaujímal predovšetkým o úroveň modernizácie a vyrovnávanie sa podnikateľského prostredia s problematikou nedostatku zamestnancov, predovšetkým na niektoré vybrané profesie.

V rámci nahusteného programu sa ukázalo, že z úst ministra padlo veľa podnetných otázok, na ktoré je potrebný širší priestor, a tak vzhľadom na záujem oboch strán, sa dohodli na možnom stretnutí v nastávajúcom období.

bottom of page