top of page

Ekonomická diplomacia vo vydavateľstve VEDA až začiatkom budúceho roka

Od mikroklímy po tvorbu a spoločenský úžitok.

Bratislava 28.8.2017. Známy autor odborných publikácií prof. Štefan Kassay, externý ekonomický diplomat pracuje na knihe ekonomická diplomacia už niekoľko rokov. Je to „horúca téma“ a tak na otázky typu „Kedy publikácia uzrie svetlo sveta“, Kassay odpovedá: „Nech nikto v tomto prípade, napriek veľkej rozpracovanosti a prísneho pracovného režimu dňa nežiada presný dátum vydania. Vo svete i v našich podmienkach je taký rýchly pohyb a napätie, a ľudia majú také starosti, že vlastne žiadne dohody o spolupráci, či stretnutiach nie sú pevne zafixované. Spravidla človeka čaká prekvapujúca zmena dohovoreného termínu deň pre stretnutím. Ako to narúša ďalšie termíny a pracovné plány, to radšej nebudem rozvádzať“, prízvukuje Kassay.

Stav je taký, že autor má pohromade nosný layout, knihy a rozpísaných približne 600 strán. Prichádza s novou grafickou úpravou Dušana Ščepku a osobitým formátom knihy v excelentnom celkovom „výzore“ a celkovej kvalite diela. Kassay prezradil, že má pripravené aj iné diela, napríklad knihu „Diktát času“, avšak po 25 rokoch intenzívnej autorskej činnosti súčasne vo vrcholovej pozícii vo veku smerujúcom k osemdesiatke, by sa konečne mal zmieriť s tým že nikto nemôže mať také pevné zdravie, aby trvalo pracoval denne 16 i viac hodín. Svoje plány týkajúce sa autorskej tvorby musí spriechodniť v danej situácii aj tým, že sa zriekne členstva v niektorých združeniach a účelových organizáciách. Musí zredukovať to, „bez čoho sa dá žiť“ a viacej sa venovať rodine. Treba ale povedať, že toto Kassay sľúbil už viackrát, avšak vďaka jeho neutíchajúcej energii a pracovnému zápalu sa vždy nechal strhnúť do víru udalostí a vo svojej tvorbe pokračoval možno ešte s väčším nasadením.


Náhľad grafického spracovania problematiky z pripravovanej publikácii o ekonomickej diplomacii.


Prof. Kassay navyše povedal, že keď vidí, čo sa odohráva v vo vede a školstve chcel by sa zaradiť do kolektívu vedcov vo „Vedeckej rade SAV“ už aj preto, že jeho životnou misiou je symbióza vedy a praxe a v rámci tejto aktivity funguje aj jeho Nadácia na podporu vedy a vzdelávania. Odborný profil prof. Štefana Kassaya je ako „uliaty“ na spoluprácu s vedeckými ustanovizňami. Jednak je doktorom ekonomických vied (DrSc.) a zároveň úspešným podnikateľom, spoluvlastníkom veľkej slovenskej, nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. a aj v novej situácii pri nedostatku zdrojov pre vedu by mohol byť vede nápomocný, ako spojka medzi vedou a produkčnou praxou.


Pokiaľ ide o knihu Ekonomická diplomacia, tá je rozdelená do troch častí: 1. Teória ekonomickej diplomacie, 2. Metodika a modely a 3. Prípadová štúdia, kde je podrobne opísaná cesta k rastu korporácie a novo ponímaná aplikácia metodiky a modelovania v konkrétnych podmienkach skúmaného podniku. „Zatiaľ by to malo stačiť“, uzatvára profesor Kassay a už sa náhli ďalej, podľa dnešného programu. Nechajme sa prekvapiť, nič iné nám nezostáva, iba ak nahliadnutie na webové stránky www.kassay.eu a www.neweurope.sk.

bottom of page