top of page

Stretnutie Jozefa Makúcha, guvernéra Národnej banky Slovenska so Štefanom Kassayom, predsedom Dozorn

Pezinok, 24.7.2017. Dnes, pri príležitosti nakrúcania relácie ,,Hosť Štefana Kassaya“ navštívil kanceláriu predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku guvernér NBS Jozef Makúch. V zaujímavom rozhovore so Štefanom Kassayom sa dotkli otázok blízkej budúcnosti v oblasti bankovníctva a perspektív spojených aj s ekonomikou a financiami v rámci Európskej únie. Zhodli sa v názore, že práca guvernéra NBS je mimoriadne náročná, ktorá v tomto období spočíva hlavne v integrovanom dohľade nad celým finančným trhom ako aj ochrane spotrebiteľa.

Pán guvernér v rozhovore vyzdvihol skutočnosť úspešného prijatia spoločnej meny Eura, ktorá veľmi pomohla Slovenskej ekonomike. Zdôvodnil to jej závislosťou na investíciách zahraničných firiem a korporácií, ktoré v tom čase Euro už používali. Ďalej konštatoval, že vtedajšie zavedenie Eura prišlo v najlepšom možnom čase, nakoľko hneď v nasledujúcom období nastala v Európe kríza, ktorú sa nám vďaka tomu podarilo úspešne prekonať. V rámci debaty sa dotkli aj otázok inflácie a jej dopadu na ekonomiku. Pán guvernér akcentoval výzvu NBS pre budúcnosť tzn., sfunkčniť rezolučný mechanizmus a takisto tretí pilier, ktorý má dosť dlhý nábeh a to je ochrana vkladov na nadnárodnej úrovni. Ďalej je veľmi dôležité, aby NBS bola schopná zabezpečiť stabilitu ekonomického prostredia na Slovensku z hľadiska rizika.

Hostiteľ, v jednej osobe aj prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v závere rozhovoru odovzdal guvernérovi NBS Jozefovi Makúchovi medailu Štefana Kassaya za dlhoročnú spoluprácu s podnikateľskou sférou, šírenie myšlienok symbiózy vedy a vzdelávania a za podporu publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky a finančníctva. Podrobnejšie bude problematika bánk, bankového systému a aktualít sprístupnená v pripravovanej relácii „Hosť Štefana Kassaya“.

bottom of page