Stretnutie Jozefa Makúcha, guvernéra Národnej banky Slovenska so Štefanom Kassayom, predsedom Dozorn

Pezinok, 24.7.2017. Dnes, pri príležitosti nakrúcania relácie ,,Hosť Štefana Kassaya“ navštívil kanceláriu predsedu dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Pezinku guvernér NBS Jozef Makúch. V zaujímavom rozhovore so Štefanom Kassayom sa dotkli otázok blízkej budúcnosti v oblasti bankovníctva a perspektív spojených aj s ekonomikou a financiami v rámci Európskej únie. Zhodli sa v názore, že práca guvernéra NBS je mimoriadne náročná, ktorá v tomto období spočíva hlavne v integrovanom dohľade nad celým finančným trhom ako aj ochrane spotrebiteľa.

Pán guvernér v rozhovore vyzdvihol skutočnosť úspešného prijatia spoločnej meny Eura, ktorá veľmi pomohla Slovenskej ekonomike. Zdôvodnil to jej závislosťou na investíciách zahraničných firiem a korporácií, ktoré v tom čase Euro už používali. Ďalej konštatoval, že vtedajšie zavedenie Eura prišlo v najlepšom možnom čase, nakoľko hneď v nasledujúcom období nastala v Európe kríza, ktorú sa nám vďaka tomu podarilo úspešne prekonať. V rámci debaty sa dotkli aj otázok inflácie a jej dopadu na ekonomiku. Pán guvernér akcentoval výzvu NBS pre budúcnosť tzn., sfunkčniť rezolučný mechanizmus a takisto tretí pilier, ktorý má dosť dlhý nábeh a to je ochrana vkladov na nadnárodnej úrovni. Ďalej je veľmi dôležité, aby NBS bola schopná zabezpečiť stabilitu ekonomického prostredia na Slovensku z hľadiska rizika.

Hostiteľ, v jednej osobe aj prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v závere rozhovoru odovzdal guvernérovi NBS Jozefovi Makúchovi medailu Štefana Kassaya za dlhoročnú spoluprácu s podnikateľskou sférou, šírenie myšlienok symbiózy vedy a vzdelávania a za podporu publikačnej činnosti v oblasti ekonomiky a finančníctva. Podrobnejšie bude problematika bánk, bankového systému a aktualít sprístupnená v pripravovanej relácii „Hosť Štefana Kassaya“.