top of page

Stretnutie Štefana Kassaya, vedca a podnikateľa s ministrom Petrom Kažimírom na pôde Ministerstva fi


Bratislava, 29.6.2017. Minister financií SR, Peter Kažimír, sa v popoludňajších hodinách stretol na pôde ministerstva s profesorom Štefanom Kassayom s pôvodným cieľom nakrútiť rozhovor do webovej rubriky Hosť Štefana Kassaya. Rozhovor sa zameral na spoločensky významné otázky, ale prebiehal celkom neformálne. Nosnou témou bolo spojenie vedy a praxe, ale aj možné spôsoby generovania finančných zdrojov na jeho realizáciu.

K úvodnej gratulácii k narodeninám a meninám pána ministra patrili aj početné publikácie Štefana Kassaya zamerané na tému vedy, vzdelávania a praxe, ktoré v časovej postupnosti vydavateľstva VEDA SAV súhrnne vyjadrili profesionálne orientovaný obsah práce a spoločenskej angažovanosti autora.

Minister Kažimír povedal, že dnes, spolu sa s podpredsedom vlády Pelegrinim stretli na dohodnutej návšteve v Slovenskej akadémii vied. Pripomenuli si aj neľahké obdobie, keď vzťahy medzi štátom a SAV prechádzali veľmi búrlivým obdobím. Ďalej minister Kažimír uviedol, že sa vzájomne poučili z prebiehajúcich špecifických krízových vzťahov, ktoré majú za sebou a dohodli sa na programovom financovaní. Stretnutie prof. Kassaya s ministrom financií Petrom Kažimírom bolo tematicky rôznorodé a mnohé už viackrát diskutované. Možno uviesť zopár konkrétnejších vyjadrení:

„Teraz máme garantované peniaze na 3 roky a za to, že nový predseda, nové vedenie akadémie bolo ochotné ísť do medzinárodného hodnotenia, kde si urobili vnútorný audit, hodnotenie jednotlivých ústavov. To znamená, že sa podrobili hodnoteniam zvonku, ktoré akceptovali aj na spôsob oznámkovania každého jedného ústavu akadémie vied. Je ich vyše 60, ak si dobre pamätám. Pravdou je, že je správne, aby politici, či odborná neverejná odborná verejnosť, boli informovaní, ale aby tých, ktorí sa tomu nerozumejú by nemali rozhodovať, ktorý ústav má, alebo nemá význam. Dobrým príkladom je výsledky hodnotenia, kde sa hodnotila európska úroveň či majú naozaj európsku a svetovú úroveň. Ak si dobre pamätám a na jednom z takých ústavov sme boli práve včera, medzi tými ústavmi je napríklad aj ústav etnografie. Čo by takto zvonku určite nikto nepovedal!“ Pán minister sa dotkol aj otázky kvality vysokých škôl a vzdelávania.

„Budem veľmi otvorený poviem to tak ako si to myslím. Je to problém našich vysokých škôl, kde množstvo odborov na akadémii alebo na vysokých školách je postavených na ľuďoch a to v nechválihodnom slova zmysle! Na uctievaných pomníkoch. Na profesúrach, docentúrach. Aby si udržali svoju pozíciu v akademickom svete, pozíciu z hľadiska titulu a spoločenského uznania si vytvárajú pseudo odbory a rotujú. Sú to tzv. lietajúci profesori, ktorí učia na mnohých vysokých školách. Dnes bola rada solidarity, ktorá sa venovala nedostatku mnohých pracovných profesií, čo je obrovská boľačka našej krajiny. Produkujeme mladých ľudí, ktorí nie sú schopní vyhovieť požiadavkám trhu práce a ťažko sa počúva napríklad stanovisko aj ministerstva práce, ktoré sa snaží riešiť tú problematiku a navrhuje, aby sme študentov, ktorí sa neuplatnia, aby sme ich prosto preučili za štátne alebo európske peniaze na odbor, v ktorom by sa mohli uplatniť. Podľa mňa je to škandalózne, lebo neriešime príčinu, riešime potom nejaké následky a to nevyčítam ministerstvu práce. Ja som veľmi, veľmi kriticky naklonený z hľadiska kvality školstva“.

Nemalá diskusia sa viedla okolo závažnej otázky integrácie vedy a vzdelávania s praxou. Pán minister sa vyjadril sumárne. „Ja si myslím, že žijeme v spoločnosti, kde súkromné vlastníctvo zohráva kľúčovú úlohu v živote spoločnosti tzn., že naozaj v súkromnom sektore sa produkuje to kľúčové, čo je pre ekonomiku potrebné, tie kľúčové hodnoty. Impulz na rast ekonomiky a tým aj životnej úrovne vzniká v súkromnom sektore, nie v štátnom a tu treba povedať, že štát nie je schopný zastúpiť úlohu v súkromnom sektore v oblasti aplikovaného výskumu, to znamená ak my máme nejaké resty, kde potrebujeme veľa dobiehať, je základný výskum koncentrovaný v akadémii vied. Potom je tu absolútna absencia vysokých škôl, ale to je iba fingovaná aktivita z pohľadu vysokých škôl. Tvária sa, že produkujú vedu. Možno je to prísny pohľad, ale akú produkujú vedu? Zaplatenú vedu, čo je vlastne zaplatené štátom. Vysoké školy dostávajú prostriedky na vedu. Čo produkujú? Takže to je tá naša strana mince, to je ten kus cesty, ktorú má prejsť štát, ale ak hovoríme o súkromnom sektore, tak tam je obrovský priestor, kde sa snažíme samozrejme istými nástrojmi motivovať k tomu, aby bolo viac výdavkov spojených s vedou a inováciami.“​

Konštatovania ministra financií Petra Kažimíra sú jednoznačné. Vie sa, kde sú slabé miesta, čo treba urobiť a aké sú vyčlenené finančné prostriedky na realizáciu zásadných riešení. Predpokladajme, že všetci, ktorí sú za riešenie úloh budúcnosti zodpovední, naštartujú svoje motory na vyššie obrátky a pričinia sa o napredovanie a rozvoj tak, aby SR bola reprezentantom vrcholovej kvality a šírilo sa dobré meno Slovenska aj ďaleko za hranicami našej krajiny.


bottom of page