top of page

Neformálne stretnutie Štefana Kassaya s guvernérom Národnej banky Slovenska, Jozefom Makúchom

Bratislava 12.6.2017. Prvým podnetom na požiadanie guvernéra Národnej banky Slovenska, doc. Ing. Jozefa Makúcha, PhD. o rozhovor, bolo odovzdávanie „čestného uznania SOPK pre I.D.C. Holding, a.s. za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2015. Blahoželanie k oceneniu pán guvernér vtedy doplnil slovami: „pán Kassay, len píšte, píšte tie komentáre do Hospodárskych novín...“ Slušnosť a poctivosť, to sú hodnoty, ktoré pán guvernér aj na dnešnom stretnutí, na začiatku rozhovoru zdôrazňoval. Slušnosť i iným ľuďom, a každého k samému sebe. Od čias pôsobenia pána guvernéra ešte v pozícii dekana na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity vždy viedol mladých ľudí k presadzovaniu slušnosti všade, kde sa to len dá. Samozrejmou by mala byť slušnosť v podnikaní. Slušnosť a etika sú v zásade nosnou náplňou práce na každom bankovom pracovisku, opakovane potvrdzuje Jozef Makúch.

V priebehu rozhovoru prof. Štefan Kassay sa opytoval na rôzne ďalšie súvislosti s bankovníctvom a tiež na voľný čas a záujmy pána guvernéra. Mnohé navodil aj článok v časopise HR Live / 2015, ktorý pána guvernéra označil ako „Finančníka s dušou básnika.“ Počas debaty s prof. Štefanom Kassayom sa toho veľa povedalo, najmä čo sa týka spôsobu vedenia bankovníctva a riadenia v najvyšších pozíciách a to aj v európskej, či dokonca na svetovej úrovni.

V závere rozhovoru došlo k dohode, že dnešné stretnutie je iba vytýčením nosných bodov k ďalšej spolupráci. Dohodli sa ale aj na tom, že pán guvernér prijme pozvanie do rubriky Hosť Štefana Kassaya v najbližšom možnom čase, v polovici júla. Zaujímavá debata prekročila spravidla bežnú polhodinovú mieru zachovávanú pri prvom pracovnom stretnutí. Okrem posúdenia diania vo svete a konštatácií smerom k budúcnosti sa navzájom informovali aj o vedeckej spisbe a súvisiacich autorských článkoch v médiách, každý vo svojej oblasti. Zavŕšenie inšpiratívneho stretnutia potešilo aj milým okamihom. Štefan Kassay pánovi guvernérovi venoval knihu „Bližšie k človeku“ a na oplátku, pán guvernér mu venoval zberateľskú mincu, vydanú k 150. výročiu narodenia významného vedca a vynálezcu svetového formátu, Jozefa Murgaša a knihu „Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku“.

bottom of page