top of page

Zamestnanci I.D.C. Holding v slovenských krojoch

Vlčkovce 27.5.2017. To bola idea, ktorú zamestnanci tohto známeho podniku, výrobcu fenomenálneho produktu horalky si pripomenuli v poslednú májovú sobotu vo Vlčkovciach. Tento, v poradí už 17. ročník Dňa IDC sa vyznamenal doslova rekordnou účasťou. Takmer 2 000 účastníkov prezentovalo tradície snúbiace sa s terajškom. Mnohí oblečení v slovenských krojoch nielen symbolizovali život našich predkov, ale v prenesenom význame aj súčasnosť stvárnenú vo výrobkoch firmy s tradičnými, vyše niekoľko desiatok rokov datovanými receptúrami. Očakávania prítomných aj v tieto chvíle, hneď po príchode na toto skvelé miesto, sú zjavné, prezrádzajú ich prvé zvítania kroky do priestotu zážitkov dnešného dňa. Je to tak, pretože každý rok, každé stretnutie býva prekvapivé, voľačím zvláštne a neopakovateľné.

Pestrý, kolorit a slávnostné pocity prenikali do celého ovzdušia aj tohoročného podujatia. Návrat k slovenským tradíciám a očakávania zamestnancov, ako aj ich vzťah k firme sa prejavili po každej stránke. Zamestnanci, mamičky a oteckovia so svojimi drobčatami i školákmi, dospelí synovia, nevesty, zaťovia a dedkovia, vnúčence, celé rodiny. Vyžarovala z nich radosť, dobroprajnosť a potešenie z nových stretnutí s priateľmi, susedmi, známymi, bývalými kolegami. pracovníci vyznamenaní Zlatou medailou IDC, i niekdajší zamestnanci a dnešní dôchodcovia. Mnohí si pospomínali na roky ich pracovnej slávy a uznania za skvelé receptúry nových a novších, postupne sa rodiacich skvelých produktov, dnes už nesúcich značku SEDITA i ďalšie, šíriace dobré meno korporácie I.D.C. Holding, a.s. vo svete. Skvelí novátori, zlepšovatelia i vynálezcovia, majstri a šéfovia, manažéri, špecialisti i generalisti, ľudia s výnimočnými znalosťami vo svojom fachu, ľudia s veľkým srdcom. To všetko vyžarovalo z ich tvárí a rozhovorov, gest, objatí i bozkov. Každé zvítanie po rokoch naplnených tvorivou prácou i obetavosťou aj v neľahkých chvíľach, sa stalo manifestom pohody a radosti z toho, že dnes už moderná transformovaná firma nesúca status „Podnik svetovej triedy“, sa stala predátorom vo viacerých oblastiach na európskych trhoch a jej kredit neustále stúpa. V radoch zamestnancov sú svojou prácou plne zaujatí bývalí reprezentanti vo viacerých disciplínach. Stretávame tu skromných športovcov, účastníkov desiatok medzinárodných maratónov, vyše dvadsiatich ročníkov behu Devín – Bratislava a na nich nadväzujúcich súčasných organizátorov a zamestnancov reprezentujúcich I.D.C. Holding, a.s. Sú medzi nimi bežci na dlhé trate, ktorí sa nebáli ani vyše 100 kilometrovej trasy a zaradili sa aj medzi Železných mužov. Horolezci, prekonávajúci známe tatranské i talianske štíty. Bývalí majstri Slovenska v stolnom tenise, osnovatelia mnohých podujatí a propagátori zdravého spôsobu života. Slovensko, to sú mestá, a obce, zvykosti a charakter ľudí. To je aj ľudová hudba, Slovensko, to sú aj vedátori, majstri svojho remesla, A tak defilé v krojoch jednotlivých obcí a regiónov dokonale priblížilo nosnú myšlienku usporiadateľov celého podujatia. Trnavský, horehronský, trenčiansky, šoporniansky a červenícky kroj. Vzácnosťou boli aj zaspievané piesne v tradičnom nárečí. Nemožno nespomenúť ani vynikajúcu náladu vyjadrenú tancom aj prítomných zamestnancov, ale i členov vedenia firmy. V programe dňa IDC nechýbali ani tradičné súťaže vo varení gulášu a pestrý program pre deti. Rozprávkové postavičky Maťko a Kubko, vystúpenie folklórnych skupín (Drienka – detský súbor, folklórny súbor Trnafčan), prehliadka ľudových remesiel spojená s výrobou vlastných výrobkov, ktoré si mohli zamestnanci vziať so sebou ako suvenír, spomienku na skvelý deň.

Celodenný festival slovenskosti, ľudovej zručnosti a skvelej atmosféry Dňa IDC vyvrcholil koncertom Samuela Tomečka a skupiny „Milujem Slovensko“ Band, ktorá roztancovala a rozospievala slovenskými hitmi deti, mladých ale aj starších účastníkov. Pravdaže, dobrá nálada a spev v mnohých vybudili aj rozpomenutie sa na neľahké začiatky, obdobie prechodu z plánového na trhové hospodárstvo. Minulosť sa prelínala s otázkami súčasných dni, kedy aj v médiách sa objavujú námety na to, že v podnikoch by bolo správne z dosiahnutého profitu viacej prostriedkov venovať na znovurozdelenie zisku v podobe 13. platu a tiež ďalších bonusov pre zamestnancov. S hrdosťou aj pri tejto príležitosti si mnohí povedali veď 13. plat máme už bez prerušenia od samého začiatku historickej spoločenskej premeny na trhové hospodárstvo, aj mimoriadne koncoročné odmeny vyplatené podľa zásluhovosti v percentuálnom priemete prekročenia plánovaných výkonov a tiež každoročne bohatý program starostlivosti o zamestnancov.

Rozžiarené tváre detí zamestnancov tancujúcich podľa zaujímavej choreografie a celková veselosť vedú aj predstaviteľov vrcholového vedenia k spokojnosti nad tým, že novobudované produkčné priestory v náklade 75 mil. euro sú konkrétnym prejavom starostlivosti o budúcnosť novej, nastupujúcej generácie. To je vklad do rozvoja firmy aj v medzinárodnom meradle a zároveň spokojnosť, ktorú jednoznačne vyjadril aj debatách s vedením firmy na dni IDC primátor Serede Martin Tomčányi. Istotne veľké plány sa v krátkom čase pridružia k doterajším výnimočným výsledkom a stanú sa skutočnosťou. Treba priznať, aj to, o čom sa tu veľa hovorilo, že dnešný moderný podnik I.D.C. Holding, a.s. sa v podmienkach Slovenskej republiky stal reprezentantom nosného úsilia spojenia vedy a praxe s hlavným akcentom venovať sa tvorcom progresu, postarať sa o ľudí v podniku a urobiť všetko, čo je v daných krízových podmienkach reálne možné. Na prvom mieste sú ľudia, ich dielo, a afinita k firme, triezve zvažovanie a zabezpečenie budúcnosti zamestnancov a tých, ktorí svojou prácou a odhodlaním, prispeli a prispievajú k tomu, aby sa veľké investície a novo budované kapacity stali budúcnosťou, trvalým živobytím mnohých, aj tu prítomných detí v tomto slávnostnom prostredí. To všetko však neprišlo len tak samo. Je za tým veľké úsilie vynaložené v plnení strategických zámerov firmy.

O tom sa zamestnanci firmy presviedčajú deň čo deň, keď na vlastné oči vidia, ako sa modernizujú prevádzkarne firmy, ako sa prikračuje k budovaniu nových výrobných kapacít, automatizovaných skladov a implementácii napríklad aj výrobných liniek na piškóty a podobne. Rovnako nové pracoviská administratívy potrebných vzhľadom na výstavbu nových výrobných kapacít s nárastom až 8 tisíc ton výroby ročne je už realitou. Sú to záslužné skutky orientované na budúcnosť a tak treba aj na tomto mieste vysloviť uznanie a vďaku vlastníkom a vedeniu firmy na čele s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom I.D.C. Holding, a.s. Pavlovi Kovačičovi za realizáciu skvelých projektov a osobitne veľkorysé vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu aj tohto podujatia. Treba sa verejne poďakovať aj nositeľom úlohy, hlavným organizátorom celého podujatia Darine Pápayovej a manažérke komunikácie a PR Gabriele Smerigovej. Samozrejme zapojení boli aj ďalší pracovnici, ktorí sa usilovali verejne preukázať výsledky, ktoré sa v danom roku podarilo zrealizovať a ďalej rozvíjať.

Samotný deň IDC je dôkazom a prejavom radosti z toho, že sa firme darí a že všetci jej zamestnanci prispievajú k výsledkom, ktoré sú na Slovensku mimoriadne. Firma je v rukách Slovenských vlastníkov, hospodári so slovenským kapitálom a dáva prácu Slovákom, slovenské produkty umiestňuje na zahraničných trhoch. Úspechom slovenského výrobcu je vyše 60 percentný export, čo zase šíri dobré meno Slovenska a firmy IDC. Zároveň sa tak zapisuje do rámca spoluúčasti firmy na ekonomickej diplomacii našej krajiny. Reprezentáciou slovenskej unikátnej produkcie a jej vedeckých substrátov, tvorbou svojich otcov a detí, ľuďom dnes pripravujúcim budúcnosť našich detí. A možno aj viacgeneračnej štafety počnúc dnešnou deklaráciou histórie a jej pokračovaním v zmysle už prezentovaných faktov, ktoré nemožno nevidieť ani pri veľkej rigoróznosti a neraz i neprajnosti okolia.

Podstatné je presvedčenie tých, ktorí majú svoj podnik radi, ktorí mu obetujú kus života a tak prispievajú budúcnosti nielen v súčasnom ponímaní profitability, ale aj tvorby podmienok pre lepší svet a dobro i šťastie pre všetkých, ktorí nastúpia ako následníci doterajšieho prelomového progresu. Sú to veľké predsavzatia, ale aj dnešné udalosti a radosť vyjadrená tradíciou, spevom a dobrými skutkami dávajú nádej, že predsavzatia sa naplnia skutkami.

bottom of page