top of page

Neformálne rokovanie profesora Štefana Kassaya a splnomocnenca EÚ pre Strednú Áziu Petra Buriana

Bratislava 25.5.2017. Dnešný deň bol po politicko-ekonomickej stránke zaujímavý aj tým, že sa udiali celkom nečakané stretnutia aktérov zapojených do procesu ekonomickej diplomacie. O hospodárskom rozvoji krajín stredného východu diskutovali dnes minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák s osobitným splnomocnencom Európskej únie pre strednú Európu. Predmetom rozhovoru bol aj potenciál vyšehradskej štvorky (V4), osobitne skúsenosti z transformácie, pri zintenzívnení spolupráce medzi Strednou Áziou a Strednou Európou.

V užšom kruhu diplomatov, mimo oficiálnu pôdu hovoril o tom prof. Štefan Kassay, ktorý s potešením reagoval na náhodné stretnutia s viacerými účastníkmi Globsecu 2017. Stretol sa s viacerými z účastníkov v uliciach Bratislavy, i v reštauráciách a sám ešte absolvoval stretnutie s lekárom na Poliklinike v Pezinku, odkiaľ to nemal ďaleko na svoje pracovisko, aby s grafikom Dušanom Ščepkom dotiahol výstupy, ktoré odovzdal príslušným diplomatom práve dnes. Svojimi referenciami a návratom k otázkam prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie v Sofii i k ďalším rozpracovaným riešeniam nanovo zaujal pozitívne stanovisko veľvyslanec Marián Jakubócy. K stretnutiam v tomto mimoriadne inšpirujúcom dni prispeli aj rozhovory s diplomatmi na veľvyslanectve Bulharskej republiky v SR, ktorí sa venovali svojim povinnostiam v súvislosti s desiatym výročím členstva v EÚ a stretnutie doslova v rýchlej chôdzi s ministrom Miroslavom Lajčákom, ktorému Kassay stihol odovzdať elaborát na večerňajšiu debatu s maďarským ministrom zahraničných vecí Pétrom Szíjártom. Popoludní s osobitným splnomocnencom EÚ pre Strednú Áziu Petrom Burianom bola príležitosť podrobne prediskutovať možnosť rozšírenia doterajšej spolupráce v rámci ekonomickej diplomacie a uplatniť v praxi potenciál V4, osobitne skúsenosti z transformácie, pri zintenzívnení spolupráce medzi Strednou Áziou a strednou Európou. Profesor Štefan Kassay a Peter Burian sa pri rozhovoroch vrátili k otázkam zvýšenia efektivity ekonomickej diplomacie, ktorú rozpracovali pred viacerými rokmi. Po ozrejmeniach výsostne dôležitých rezultátov sa ukázalo, že mnoho doteraz odkladaných vecí by sa dali preklenúť, ak by príležitostí na stretnutia bolo viacej. Neformálne diskutovali o ďalších nových možnostiach šírenia dobrého mena Slovenska prostredníctvom duševných produktov, a to predovšetkým anglickej jazykovej mutácie Kassayovej pentalógie Podnik a podnikanie a z jej odvodeného vydania edičného radu RIADENIE. Podľa názoru Petra Buriana by uvedená forma našla uplatnenie v ďalších krajinách, ktoré spadajú do oficiálnych štruktúr ekonomickej diplomacie. Podľa slov profesora Štefana Kassaya bol to hektický, ale mimoriadne poučný, užitočný deň s prísľubmi a odhodlaním pre ekonomickú diplomaciu a naplnenie jej spoločenskej funkcie urobiť viac a k prospechu ekonomiky všetkých zúčastnených krajín.

bottom of page