top of page

Štefan Kassay, ekonomický diplomat, autor pentalógie, si dnes, vo Veľkej sále historickej radnice z 

Košice, 7.5.2017. Štefan Kassay, Košičan, v štrnástich rokoch odišiel za učňa do Trnavy a potom už striedavo žil v Budapešti, Prahe a Bratislave. Napriek tomu sa cíti byť Košičanom, odkiaľ pochádza jeho manželka Mária, kde žije jeho brat Vojtech a kde má svojich priateľov a známych. Spätosť s Košicami vyjadruje už aj tým, že jeho priezvisko v slovenčine znamená Košický. O to viac ho potešilo, že mu bola dožičená Plaketa primátora mesta Košice na slávnostnom ceremoniáli udelenia mestských ocenení v rámci XXIII. ročníka osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa konajú pri príležitosti udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice panovníkom Ľudovítom Veľkým v roku 1369.

Z rúk primátora mesta Richarda Rašiho si prevzal profesor Štefan Kassay plaketu pri príležitosti životného jubilea 75 rokov, za celoživotný prínos v ekonomickej diplomacii, za dlhoročné úsilie o symbiózu vedy a priemyselnej praxe a za reprezentáciu mesta Košice i Slovenska


Pri zvítaní sa s účastníkmi ceremoniálu a gratuláciách od bývalých spolupracovníkov a spolužiakov na Technickej univerzite v Košiciach sa pospomínali aj ďalšie, v minulosti významné udalosti a aktivity. Hrdosť na svoju „alma mater“ Kassay vyjadril slovami: V Košiciach som po náročnom štúdiu na Strojníckej fakulte bol promovaný na strojného inžiniera, v Košiciach som absolvoval vedeckú ašpirantúru a stal sa kandidátom vied, neskôr doktorom vied a na Katedre výrobných systémov v tvorivom ovzduší som získal také znalosti, ktoré neskôr som povýšil autorstvom patentov týkajúcich sa zásadne nových riešení. V Košickej televízii ako vedecký redaktor som realizoval stovky dokumentov a interview s osobnosťami vedy o robotike, automatizácii a plnoautomatizovaných závodoch budúcnosti. Možno práve tu sa začali súvislosti s mojou terajšou pracovnou pozíciou predsedu dozornej rady známej nadnárodnej korporácie. Na dôvažok, z iniciatívy dekana strojníckej fakulty v Košiciach pred niekoľkými rokmi som bol ocenený titulom „Doctor Honoris Causa“.

bottom of page