top of page

Antológia – historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia z medzinárodnej konferencie Nov

Bratislava VEDA-SAV 13.4.2017. Vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA v týchto dňoch bolo vydané knižné dielo Antológia. Ide o historiografické sondy a filozoficko-ekonomickú reflexiu z medzinárodnej konferencie Nová Európa / New Europe zostavenú profesorom Štefanom Kassayom. Ako už sám názov napovedá, je to viacprierezové dielo približujúce konferenciu Nová Európa.

Čitateľ sa dozvedá dôvod pre usporiadanie konferencie s medzinárodnou účasťou, zadefinovanie jednotlivých úloh a vytýčenie predpokladaného cieľa konferencie. Prezentovaný je webový portál www.neweurope.sk , ktorý bol účelovo spustený sedem mesiacov pred termínom konania konferencie.

Publikácia monitoruje vystúpenia jednotlivých účastníkov konferencie, udalosti počas konferencie. Pokračuje s mapovaním vývoja i názorovej orientácie počas diskusií a riešení čiastkových otázok, o ktorých nebol zjavný jednoznačný názor. Práve obsahová stránka v procese zmien relevantného spoločenského okolia prináša nové a nové otázky. Diskutujúci hľadali aspoň dočasne prijateľné riešenia v rámci hlavnej témy „Nová Európa“. Názorová rozpornosť bola zároveň inšpiráciou pre vyrovnávanie informačných hladín a názorových diferencií. Táto situácia celkom logicky priniesla novšie otázky, ktoré čitateľ môže vnímať ako názorovo a obsahovo bohatý materiál z jednotlivých vystúpení hlavných rečníkov a doplňujúcich elaborátov poslaných na webový portál www.neweurope.sk .

Je zaujímavé, že už počas prípravy zaznievali obavy, či je únosné umožniť diskutujúcim „slobodu slova“ s rizikom, že zaznejú názory ťažko prijateľné v danej situácii. Rozhodnutie však viedlo k tomu, že sa predpokladala názorová zhoda – sloboda slova a že názor na dané rezultáty účastníci konferencie ponechávali na samotnom čitateľovi. Aby bolo správne pochopené, nejde o rozdúchavanie „vatry nepokojov“, ale o hľadanie spoločenských vzťahov, ktoré by mohli byť pre žiaduci spoločenský vývoj perspektívne. Že ide o aktuálnu otázku, mimoriadne vplývajúcu na súčasnú spoločnosť. Preukazuje to skutočnosť, že krátko po konferencii Nová Európa nasleduje na vedeckej pôde konferencia „Budúcnosť Európskej únie“ podobného obsahu organizovaná Ekonomickým ústavom SAV s podporou združení NEF Hospodársky klub SR a Medzinárodný klub SR.

bottom of page