top of page

Bulharská veľvyslankyňa J.E. Yordanka Chobanová a prof. Štefan Kassay rokovali o ďalšej spolupráci

Pezinok 10.4.2017. V sídle Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prof. Kassay privítal J.E. Yordanku Chobanovú, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky v Slovenskej republike. Stretnutie nadväzovalo na doterajšie aktivity, najmä v oblasti ekonomickej diplomacie medzi Bulharskom a Slovenskom, ktorú po Margarite Ganeve preberá nová veľvyslankyňa Chobanova.

Profesor Štefan Kassay predstavil veľvyslankyni sídlo Nadácie a tím spolupracovníkov, ktorí sa podieľajú na tvorbe duševných produktov. Veľvyslankyňa s veľkým záujmom si prezrela pracovisko grafikov, knižnicu a televízne štúdio. Vytvorila sa tak veľmi priaznivá atmosféra na nadviazanie rokovania. Prof. Kasssay pripomenul doteraz platné bilaterálne zmluvy medzi oboma krajinami, ktoré sú naďalej orientačným základom ďalšieho rozvoja spolupráce. Predovšetkým pôjde o šírenie duševných produktov určených pre Bulharsko prostredníctvom publikácii – nového edičného radu RIADENIE, ktoré spĺňajú predstavu vytvorenia spoločnej platformy zvyšovania ekonomickej výkonnosti podnikov. Spolu by to mala byť séria dvadsiatich kníh formátu A5 v kompaktnej podobe, určených prioritne pre študentov univerzít. Pilotná prvá časť s názvom „Menežment“ je už preložená do bulharčiny a skúšobne vytlačená. Veľvyslankyňa sa ďalej zaujímala o samotnú pentalógiu Podnik a podnikanie. Osobitosťou spomenutých publikácií je skutočnosť, že vznikali priamo v produkčnej praxi, čo umožnilo sledovať aj ich ekonomický prínos pre podnik za konkrétne sledované obdobie. Veľvyslankyňa Bulharska s nemalou dávkou nadšenia poukázala na akútnu potrebu podobných publikácii v Bulharsku. Zdôraznila badateľnú analógiu vývoja ekonomickej situácie v obidvoch štátoch. Univerzity majú nedostatok vhodných učebníc v špecifickom podnikateľskom prostredí, kde zaužívané publikácie zo zahraničia nepokrývajú potreby trhu. Možno očakávať že v krátkom čase publikácia RIADENIE od autora Štefana Kassaya sa dostane do rúk tým, ktorým je určená.

Veľvyslankyňa Yordanka Chobanova ďalej prijala pozvanie profesora Štefana Kassaya na nakrútenie rozhovoru v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page