top of page

Na prijatí u štátnej tajomníčky o reforme školstva a šírení pentalógie v zahraničí

Bratislava 5.4.2017. Profesor Štefan Kassay na prijatí u štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej hovoril o prebiehajúcej reforme školstva, aj vo väzbe na duálne vzdelávanie.

Ako po stretnutí na pôde rezortu školstva profesor Kassay konštatoval, „hovorili sme predovšetkým o potrebe reformy slovenského školstva, ktorá sa v období transformácie spoločnosti zanedbala a doterajšie zmeny neviedli k zvýšeniu kvality systému vzdelávania.“ Podľa neho je veľmi dôležité do vzdelávacieho procesu na stredných a vysokých školách aplikovať aj prepojenie vedy s praxou, ktoré je nevyhnutné pre dobrú prípravu kvalitných absolventov vhodných pre okamžité zapojenie do výrobného procesu firiem.


Štefan Kassay štátnej tajomníčke Nachtmannovej podaroval kompletnú päťzväzkovú pentalógiu „Podnik a podnikanie“, ako aj jej zmenšený formát v podobe kníh „Riadenie“. V tejto súvislosti poznamenal, že „pani štátnej tajomníčke som priblížil svoju autorskú a publikačnú tvorbu, ako aj najnovšie zámery s vydaním menšieho formátu kníh pentalógie s názvom Riadenie, ktoré mienim vydať v Maďarsku a neskôr aj v ďalších krajinách ako súbor menších 20 knižiek, cenovo dostupných a tým vhodných aj pre študentov vysokých škôl.“


Práve knihy pentalógie Podnik a podnikanie inšpirované osobnou skúsenosťou s riadením potravinárskeho koncernu I.D.C. Holding, a.s. sú podľa autora Štefana Kassaya vhodným vzdelávacím prostriedkom pri výchove nových manažérskych kapacít pre podniky v strednej a východnej Európe, ktoré zdieľajú podobné problémy a ich riešenia. Knihy vedú ich čitateľov k nadobudnutiu poznatkov potrebných pre zvýšenie produktivity práce ako aj zlepšenie ekonomiky podniku. „Aj na základe týchto mojich skúseností som presvedčený, že v krajinách Vyšehradskej štvorky by bolo vhodné založiť spoločnú ekonomickú platformu,“ uviedol po stretnutí s Oľgou Nachtmannovou profesor Štefan Kassay.

 

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. – štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Narodila sa 14. júla 1963 v Považskej Bystrici. V roku 1987 úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku, titul PhD. získala v roku 2006 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je dlhoročnou vysokoškolskou pedagogičkou. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave prednáša problematiku riadenia ľudských zdrojov a organizácie práce, ktorej sa venuje aj v rámci vedeckej činnosti. Ako vedúca projektov VEGA riešila so svojím tímom taktiež otázku flexiistoty v kontexte Lisabonských stratégií (2010, 2020), ako aj stratégie Európa 2020. V rokoch 2006 – 2010 a 2012 – 2016 bola ako poslankyňa NR SR za SMER–SD členkou výboru pre európske záležitosti a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Od roku 2007 zastáva funkciu členky Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, pričom od roku 2009 je vedúcou delegácie. Poslanecký mandát získala aj v parlamentných voľbách v roku 2016 a ako poslankyňa NR SR pracovala vo výbore pre európske záležitosti a v ústavnoprávnom výbore. Do funkcie štátnej tajomníčky bola ako nominantka strany SMER-SD uvedená 18. novembra 2016.

bottom of page