top of page

Ing. Miroslav Buch a Ing. Jozef Banič ocenení

Pezinok 20.3.2017. Dnes odovzdal prof. Štefan Kassay predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s a prezident nadácie nesúcej jeho meno dvom významným odborníkom a dlhoročným zamestnancom I.D.C. Holding a.s ocenenia.

Ing. Miroslav Buch bol vyznamenaný Nadáciou profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania za celoživotnú prácu, dosahované výnimočné výsledky v rozvoji produkčných procesov, modernizáciu výrobných, logistických a skladových priestorov, za starostlivosť o ľudí a aktívnu účasť na podpore vedy a vzdelávania v I.D.C. Holding, a.s.

Ing. Jozef Banič bol ocenený zlatou medailou I.D.C. Holding, a.s. za celoživotné zásluhy a realizáciu výrobných, administratívnych objektov a komunikačných priestorov I.D.C. Holding, a.s. Po slávnostnom odovzdaní ocenení nasledovala krátka beseda a pripomenutie si podstatných okamihov zo života korporácie, ktoré obom vyznamenaným natrvalo utkveli v pamäti. Pri tej príležitosti obaja povedali svoje pocity.

Aj táto príležitosť ukázala aký hlboký vzťah majú zamestnanci korporácie k spolupracovníkom a samotnej práci, ktorú vykonávajú už viac desiatok rokov. Bolo vidno, že si vážia prácu a s veľkým elánom sa podieľajú na rozvoji, zlepšovateľstva, školení a nových úlohách vyplývajúcich z modernizácie podniku ako celku.

bottom of page