top of page

Peter Weiss so Štefanom Kassayom o športe, politike a diplomacii

Praha 8.3.2017. Profesor Štefan Kassay počas marcovej návštevy Prahy v sídle slovenského veľvyslanectva sa stretol s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Českej republike, Petrom Weissom. Keďže o ňom je známe, že má aktívny vzťah k športu a dokonca dvakrát zabehol aj známy Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, práve touto oblasťou jeho záujmu začal aj samotný rozhovor pre rubriku Hosť Štefana Kassaya. „Najmä ten prvý maratón pre mňa dopadol dramaticky, pretože som prepálil tempo. Všetci ma varovali, aby som to nepreháňal. Veľmi rád na to spomínam, ako na 29 km Miki Dzurinda na mňa kričal „kam sa ponáhľaš?“, aby som spomalil, skoro som sa spálil. Nakoniec som mal svoj najlepší čas 3 hodiny 21 minút a 8 sekúnd. Za 4 mesiace prípravy som vtedy zabehol asi 800 km,“ spomínal na svoje športové výkony Weiss.

Pracovnú kariéru začínal v akademickej oblasti a ako vraví, mal to šťastie, že sa „zamotal“ do politiky, v ktorej pôsobil 13 rokov. „Nadobudol som nejaké skúsenosti, predovšetkým v zahraničnopolitickej oblasti, pretože celú dobu, čo som bol v parlamente, som bol v zahraničnom výbore. A vďaka tejto skúsenosti som potom dostal ponuku, aby som robil veľvyslanca v Budapešti,“ uviedol o svojom postupe do rezortu diplomacie.


Ako dodal, po zaujímavej skúsenosti v Maďarsku zažíva v súčasnosti veľmi zaujímavé obdobie vývoja Českej spoločnosti. „Keď som prišiel do diplomacie, musel som tiež zmeniť niečo vo svojom spôsobe uvažovania. Mal som silno vyvinuté politické inštinkty, to znamená ísť do polemiky, nenechať si niečo, čo počujem. A toto som si musel natrénovať, pretože úlohou diplomata nie je bojovať, ale udržiavať dobré vzťahy s krajinou vyslania a robiť všetko, čo sa dá, aby sa odstraňovali nedorozumenia,“ opisoval svoje skúsenosti.

Podľa Weissa v Česku je obrovskou výhodou, že máme k sebe blízko a je tu spolupatričnosť, vzájomné porozumenie a istá empatia. „Pre mňa je neoceniteľné, že vždy boli dobré vzťahy medzi vládami, bez ohľadu na to, aké bolo zloženie tej ktorej vlády,“ konštatoval. Vyvrcholením týchto nadštandardných vzťahov je podľa veľvyslanca Weissa každoročné spoločné zasadnutie vlád SR a ČR.


Peter Weiss sa v spomienkach vrátil aj k obdobiu, kedy po 13-ročnej politickej kariére pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Išlo podľa neho o kombináciu všeobecného a teoretického pohľadu na vzťahy medzi krajinami, ktorý sa snažil vštepiť mladým poslucháčom.

Aj počas pôsobenia v Prahe sa občas zúčastňuje na prednáškach alebo seminároch. Ako náš diplomat uviedol, v súčasnosti na českých univerzitách študuje až 24-tisíc slovenských poslucháčov. Výhodou je podľa neho jazyková blízkosť a aj fakt, že študenti môžu robiť skúšky v rodnej slovenčine. Ako však Peter Weiss pripomenul: „na druhej strane je to výzva pre slovenské univerzity a vysoké školy, aby sa svojou kvalitou a ponukou stali atraktívne nielen pre slovenských poslucháčov, ale aj pre študentov z Českej republiky.“


V súvislosti s kultúrnou blízkosťou Slovákov a Čechov Peter Weiss zdôraznil, že je to obrovská výhoda oproti iným európskym národnom, no nemali by sme zabúdať na kultiváciu slovenčiny v Česku a kultiváciu češtiny na Slovensku. Mnohí Česi, najmä z mladšej generácie už nerozumejú slovenskému jazyku, čo je podľa neho dôvodom na to, aby sme ešte viac spolupracovali v oblasti kultúrnej výmeny.


Ako Peter Weiss zdôraznil, na rok 2018 pripravuje slovenské veľvyslanectvo pod vedením Vladimíra Valoviča, riaditeľa Slovenského inštitútu, koordináciu spoločných podujatí a osláv pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky 28. októbra 2018.

bottom of page