top of page

Stretnutie Štefana Kassaya s kardiológom Gabrielom Kamenským

Bratislava 28.2.2017. V rámci poznávania úrovne lekárskej starostlivosti o pacientov, osobitne so zameraním na choroby srdca sa dnes v Bratislave v blízkosti ružinovskej nemocnice stretli profesor Štefan Kassay, DrSc., podnikateľ a ekonomický diplomat a doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. FESC, vedúci lekár ONKD V. Internej kliniky LFK a UNB, hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie.


Hneď prvá informácia je ohromujúca. „Osem z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor srdcovo-cievnych chorôb a tieto riziká sú väčšinou nedostatočne kontrolované. Stále pretrváva enormný počet nových infarktov, mozgových príhod, hospitalizácií na srdcové zlyhávanie a vysoký krvný tlak.“ Táto skutočnosť doc. Kamenského trápila a treba mu priznať, že hoci mimoriadnou námahou a vytrvalosťou s pomocou ďalších odborníkov sa podarilo presadiť Národný program prevencie ochorení srdca a ciev ako štátnu prioritu. Je to žiaduce, pokračuje doc. Kamenský, pretože: „Vďaka kvalitnej diagnostike a možnostiam liečby sa väčšinou tešíme zlepšenému zdravotnému stavu našich pacientov.“ Výsledkom je aj významný pokles úmrtnosti na akútny srdcový infarkt, mierne zlepšenie prežívania pri akútnom a chronickom srdcovom zlyhávaní, významné pokroky dosiahla liečba srdcových arytmií, artériovej hypertenzie, vrodených aj získaných srdcových chýb. Napriek tomu viac ako polovica Slovákov zomiera na choroby srdca a ciev.


V odbornej literatúre sa uvádza, že moderné prístroje na diagnostiku a liečbu kardiovaskulárnych problémov podľa epidemiologických štúdií pomáhajú zlepšiť zdravie ľudí v rozsahu od dvadsať do tridsať percent. „Sofistikované a dôsledné preventívne opatrenia na úrovni celej populácie môžu prispieť k zlepšenému zdraviu populácie až na úrovni päťdesiat percent. Preto považujem za mimoriadne dôležité,“ nanovo argumentuje doc. Kamenský, „aby sme ešte intenzívnejšie pracovali aj na prevencii chorôb srdca a ciev.“ K tomu ešte treba dodať, že doc. Kamenský je známy svojou ochotou a záujmom o pacienta, dokonca, že rezignoval na profesorské konanie, pretože všetok čas venuje tým, ktorí ho najviac potrebujú. Je príkladom človeka, ktorý svoju vedeckú erudíciu uplatňuje vedecko-technickými aplikáciami a ktorý k svojim pacientom sa vracia s maximálnym zaujatím v zmysle každodennej lekárskej praxe.

Práve na tom základe prof. Štefan Kassay odovzdal doc. Gabrielovi Kamenskému Medailu Štefana Kassaya, vyjadrujúcu vzťah vedy k praxi, čo podľa slov vyznamenávajúceho je evidentným prínosom pre pokrok a skvalitňovanie života.


Treba ešte doplniť že dnešné úspechy sú výsledkom dlhoročného poznávania metód a možných prevencií ako aj využitím nových technológií, čomu sa doc. Kamenský venoval aj počas stáží na viacerých svetových zahraničných pracoviskách, ako napríklad v Mayo Clinic v Rochestri, Massachussets General Hospital v Bostone v USA. Echokardiografii sa priúčal, čo viackrát uviedla aj denná tlač, vo švajčiarskej Ženeve a v holandskom Amsterdame. Založil oficiálny odborný časopis s medzinárodným zastúpením Kardiológia/Cardiology a zároveň stal sa správcom Slovenskej nadácie srdca.

V závere stretnutia prof. Kassay venoval doc. Kamenskému knihu o Islande, krajine plnej ohňa a ľadu, ako symbolu nekonečne opakujúceho sa úkazu prírody. Analógie správania sa prírody akoby vždy nanovo vstávajúcej z popola zanikajúcej existencie a búrlivého vzopretia sa i koncentrácie síl na to najhlavnejšie, čo človek ešte za čas svojho bytia mieni urobiť. Čo dokáže lekár, poznajúci zákony prírody s využitím jej darov na prospech zdravia populácie modernej doby, zapojenia rozhodujúcich osobností a inštitúcií do rozvoja krajiny a jej dlhodobého rastu.

bottom of page