top of page

Profesor Kassay hovoril s gruzínskym veľvyslancom o spolupráci v oblasti vzdelávania a odovzdávania

Bratislava 20.2.2017. Slovenské skúsenosti z oblasti vysokoškolského vzdelávania a aplikácia praktických skúseností s riadením firiem na Slovensku by mohli byť predmetom budúcej spolupráce medzi Gruzínskom a našou krajinou. Zhodli sa na tom predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. profesor Štefan Kassay a mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Gruzínska profesor Revaz Gachechiladze. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo na pôde veľvyslanectva Gruzínska v Bratislave sa obaja predstavitelia venovali aj nedávnej medzinárodnej konferencii Nová Európa 2016, ale i možnostiam ďalšej spolupráce v rámci rozvojovej pomoci SR.

Podľa profesora Kassaya „jediná cesta k zvyšovaniu výkonnosti podnikov pri súčasnom zvyšovaní kultúry práce a pracovného prostredia zamestnancov vedie cez zdokonaľovanie prípravy absolventov vysokých škôl.“ Podnikateľ, vedec a ekonomický diplomat Štefan Kassay prízvukoval nevyhnutnosť aplikovania poznatkov z praxe priamo do študijných osnov na univerzitách a ich prepojenie s vedou a výskumom.

Profesor Kassay opierajúc sa o vlastné skúsenosti s riadenia výrobného podniku napísal rozsiahlu 4500 stranovú pentalógiu „Podnik a podnikanie“. Práve tento hodnotný materiál preložený do 5 jazykov a distribuovaný až do 38 krajín sveta by podľa Kassaya mohol byť predlohou na zdokonaľovanie sa gruzínskych študentov na ich vysokých školách a univerzitách.


Gruzínsky diplomat, ktorý dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský profesor, ozrejmil profesorovi Kassayovi osobitosti školstva a prípravy na povolanie v Gruzínsku. Ako konkretizoval, je potrebné mnohé z aplikovaných metód tvorby študijného programu prehodnotiť a akceptovať práve úspešné príklady z krajín, v ktorých sú v tomto smere nadobudnuté dlhoročné praktické skúsenosti. Úvahy vychádzali z možnosti sprístupniť gruzínskym manažérom nosné myšlienky predovšetkým zo slovenských skúseností v rozvíjaní nových prístupov a uplatňovaní metód zvyšovania produktivity podnikov. „Je jednoznačné, že implementácia v pentalógii opisovaných procesov do produkčnej praxe v ďalších podnikoch, prináša dnes už verifikované progresívne výsledky. Tie sú v zhode s očakávanými pozitívnymi dôsledkami v úplne novej situácii totálnych spoločenských zmien v procese transformácie podnikov, predovšetkým zo zvládnutia prechodu z plánovaného na trhové hospodárstvo. A rovnako odznelo, že Gruzínsko a Slovensko sú z hľadiska charakteristík krajín a úrovne priemyslu pomerne príbuzné. Postupne v produkčnej praxi nadobúdajú zásadne nové skúsenosti spojené s transformáciou hospodárstva,“ konštatoval po stretnutí Štefan Kassay.


Autor pentalógie o riadení podniku s veľvyslancom hovoril aj o otázkach prípadného finančného krytia vydania jeho diela v Gruzínsku. Zaznela aj úvaha o využití uplatnenia postupov podľa programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na vykrytie finančných nákladov na realizáciu tak potrebnej teórie uplatnenej v praxi. Veľvyslanec Gachechiladze prisľúbil v tejto veci podporu a pokračovanie diskusie o možnostiach ďalšej spolupráce. Profesor Kassay podaroval veľvyslancovi celý rad svojich publikácií vrátane kompletného diela pentalógie v anglickom jazyku. Predstaviteľovi Gruzínska zároveň zaželal úspech pri výchove mladých odborníkov v súlade s potrebami výrobnej praxe.

bottom of page