top of page

Neformálne stretnutie Štefana Kassaya s Vojtechom Rušinom v Starej Lesnej

Stará Lesná 14.2.2017. Pri príležitosti pracovnej cesty a účasti na viacerých rokovaniach v okolí, sa stretli Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., autor odborných publikácií, podnikateľ a ekonomický diplomat s RNDr. Vojtechom Rušinom, DrSc., významnou osobnosťou vedy a verejnosti známym pracovníkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Pozhovárali sa o jeho najnovších výskumoch, ale aj o úspešných výstavách fotografií a dokumentov z ďalekých ciest umelecky stvárnených vo viacerých jeho publikáciách.

Obaja si vymenili svoje ostatné knižné diela. Vojtech Rušín venoval Štefanovi Kassayovi knihu EXTRÉMY, cestopis o putovaniach za úplným zatmením Slnka do Austrálie, afrického Gabonu a na Svalbard neďaleko Severného pólu. V spomienkach sa vrátil k svojim najnovším objavom a zážitkom z ciest za zatmeniami Slnka. Výnimočným úspechom v jeho odbornom živote je označenie Planétky 2639 jeho menom – nesie názov "Rušin".

Podľa slov Štefana Kassaya, zaujali ho aj postrehy z recenzie Rušínovej knihy o tom, že „Slnko zohrieva naše telesné schránky, z Rušina vyžarujúci badateľský entuziazmus – naše mysle. A zatmenia? Tie netrvajú ani u jedného z nich viac ako minútu ročne." Kassay nadväzuje: „Tu mi prichodí na myseľ paralela s našim životom a vývojom spoločnosti na našej planéte. Ukazuje sa, že Rušinova kniha je aj dielom, ktoré inšpiruje čitateľa k hlbokému zamysleniu sa nad vývojom vo svete, nad vzťahmi a nežiaducimi udalosťami dneška. Pri uvedomení si zložitosti univerza, by človek mal prejaviť svoju pokoru a uznať, že všetkému ešte dlho neporozumie.“ S výskumníkom Slnka a znalcom tajov vesmíru sa Kassay lúči so slovami, že jeho kniha „prináša nový náhľad, vieru k prebudeniu sa optimizmu a napĺňaniu života ľudskosťou, dobrotou a úsilím o zveľaďovanie života tu na zemi, vo svojich rodinách, na svojich pracoviskách, i v širšom okolí“.


bottom of page