top of page

A. L. Fedotov: Bez národného záujmu, nemôže existovať záujem spoločný

Bratislava 10.2.2017. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, J.E. Alexey Leonidovič Fedotov pri príležitosti Dňa diplomatického pracovníka usporiadal recepciu v hoteli Crown Plaza, kde bolo okolo 100 významných hostí z diplomatických kruhov, ale aj predstaviteľov rozličných spoločcenských ustanovizní. J.E. Fedotov poskytol interview profesorovi Štefanovi Kassayovi.

Veľvyslanec v súvislosti s aktuálnymi udalosťami povedal: „V súčasnom období musíme spolupracovať na boji proti terorizmu, to je nevyhnutný predpoklad pre ďalšie napredovanie. Ak však nemôžeme rozhodovať o týchto otázkach spoločne, myslím, že bude veľmi ťažké niečo v tomto smere podniknúť. Musíme si uvedomiť, že je to ohrozenie pre nás všetkých.“

V diplomatickej sfére pri udržiavaní vzťahov medzi krajinami s rozličnými názormi, veľvyslanec akcentoval, že prioritou je: „Zachovanie a rozvíjanie existujúcich vzťahov so Slovenskou republikou. V tomto roku sú naplánované dve významné stretnutia, ktoré napomôžu rozvoju vzťahov na politickej a ekonomickej úrovni.“

Do kontextu medzinárodnyých vzťahov a s tým súvisiach otázok ich riešení sa veľvyslanec vyjadril: „Nateraz najdôležitejšou úlohou je riešiť vzťah medzi krajinami, kde sa situácia skomplikovala ohľadom sankcií. Sankcie brzdia dynamiku a rozvoj ekonomiky. Po voľbách v USA dúfam, že sa niečo zmení, zatiaľ vidíme a počujeme iba množstvo slov. Naďalej podrobne sledujeme, čo sa deje v USA a v EÚ.“

Rozhovor v priestoroch podujatia sa niesol v riešení aktuálnych úloh, ktoré sú často vnímané podľa uhlov pohľadu príslušných krajín a okolností: „Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum, a to v Amerike a aj v Európe. Dnes, keď ľudia vidia politické procesy, ktoré sa vo svete dejú, chápu, že je potrebné zamerať sa na problémy vo vlastnej krajine. Pretože bez národného záujmu, nemôže existovať záujem spoločný.“

V závere krátkeho rozhovoru velvyslanec prízvukoval: „Nemali by sme zabúdať, že integrácia je zložená zo záujmov jednotlivých štátov. Čím je človek vzdelanejší, tým viac chápe čo chýba jeho osobe, čo chýba spoločnosti, v ktorej žije a čo absentuje vo svete. Vzdelanie je cesta k rozvoju civilizácií.“

bottom of page