top of page

Stretnutie s veľvyslankyňou Líviou Klausovou

Bratislava 2. 2. 2017. Profesora Štefana Kassaya prijala na pôde českého veľvyslanectva v Bratislave J. E. pani Lívia Klausová. Ako po stretnutí profesor Kassay konštatoval, že „prijatie sa nieslo v milej priateľskej atmosfére, pričom sme pokračovali v diskusii na témy z predchádzajúcich stretnutí.“ S mimoriadnou a splnomocnenou veľvyslankyňou hovorili predovšetkým o úspešnej medzinárodnej konferencii Nová Európa 2016, na ktorej s Lívia Klausová zúčastnila ako jedna z viacerých na Slovensku akreditovaných diplomatov. Medzi hlavných hostí a rečníkov patrili prezidenti Ivan Gašparovič, Bronisław Komorowski a Lech Wałęsa, pričom Českú republiku zastupoval výkonný riaditeľ Inštitútu Václava Klausa Jiří Weigl.

Prezident a hlavný organizátor konferencie o budúcnosti Európy Štefan Kassay uviedol, že veľvyslankyňa a bývalá česká prvá dáma „prízvukovala úspech konferencie, ktorá svojím obsahom a účasťou osobností urobila veľmi dobrý dojem a zanechala veľa užitočných podnetov do ďalšej diskusie o Európe.“ Európa potrebuje podľa profesora Kassaya otvorenú a úprimnú diskusiu, samozrejme v medziach etiky a kultúry v politike.

Vedec, spisovateľ a ekonomický diplomat Štefan Kassay využil príležitosť stretnutia českou veľvyslankyňou aj na rozhovor o úrovni a kvalite vzdelávania a uplatnení vedy v spoločenskej praxi a školskom systéme, ktorý prechádza viacerými zložitými reformnými procesmi.


Veľvyslankyni Klausovej podaroval svoju päťzväzkovú pentalógiu „Podnik a podnikanie“ v anglickom vydaní, ako aj dve kompletné kazety menších kníh o riadení firmy s názovom „Riadenie“.

bottom of page