top of page

So srbským veľvyslancom o význame konferencie Nová Európa a o perspektívach slovensko-srbských hospo

Bratislava 1. 2. 2016. Profesora Štefana Kassaya prijal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v SR J. E. pán Šani Dermaku. So srbským diplomatom diskutovali najmä o novembrovej konferencii Nová Európa, ale aj o možnostiach rozvoja slovensko-srbských hospodárskych vzťahov. Šani Dermaku poďakoval Štefanovi Kassayovi, ako organizátorovi, za pozvanie na medzinárodnú konferenciu v Smoleniciach, ako aj za možnosť stretnúť sa s ďalšími významnými osobnosťami. Podľa jeho slov diskusia o budúcnosti Európy a riešení jej problémov je pre náš kontinent mimoriadne prospešná a potrebná. Profesor Kassay svojho hostiteľa uistil, že diskurz o hodnotách „Novej Európy“ bude aj naďalej pokračovať formou nových aktivít, stretnutí a rozhovorov s významnými osobnosťami zo Slovenska i zahraničia. Všetky tieto aktivity sú zaznamenávané stále aktívnej webstránke konferencie Nová Európa www.neweurope.sk . „Teší ma, že tento informačný portál zaznamenáva stúpajúcu tendenciu sledovanosti a že odborná verejnosť sa zaujíma o názory zodpovednývh osobností na riešenie problémov týkajúcich sa Európy a jej obyvateľov,“ uviedol profesor Kassay.

Štefan Kassay veľvyslancovi Dermaku osobne predstavil a zároveň i podaroval svoje najrozsiahlejšie autorské dielo – pentalógiu „Podnik a podnikanie“, ktorá svojím rozsahom a patrí mrezi výnimočné a najkomplexnejšie diela v tejto oblasti v Európe. Vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. „K napísaniu knihy ma viedla najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého potravinárskeho podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej odbornej literatúry,“ uviedol Kassay. Autor sa zmienil aj o zámere vydať knihy pentalógie ešte aj v menších formátoc. Každý jeden zväzok bude v podobe štyroch menších a praktických knižiek s titulom „Riadenie.“ Podľa profesora Kassaya budú takéto knihy nielen praktické pre svoj menší formát, ale aj cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť riadenia. Knihy s názvom Riadenie už vyšli v slovenskej edícii a je pravdepodobné, že k nim čoskoro pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie. Veľvyslanec Dermaku v tejto súviislosti ponúkol profesorovi Kassayovi možnosť prezetácie jeho diela na srbskej pôde ako aj vytvorenie kontaktov na srbskom ministerstve kultúry.

Jednou z možností na reálnu spoluprácu by mohla byť aj participácia profesora Kassaya na pripravovanom zasadnutí slovensko-srbskej medzivládenj komisie pre ekonomické záležitosti, ale i jeho účasť na ďalších aktvitách srbského veľvyslanectva na Slovensku. Skúsenosti zakladateľa a spoluvlastníka potravinárskeho výrobného komplexu I.D.C. Holding, a.s. môžu byť podľa srbského diplomata užitočné aj pre ďalší rozvoj slovensko-srbskej hospodárskej spolupráce.

Šani Dermaku, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v SR

Diplomat, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Srbskej republiky v SR. Narodil sa 21. decembra 1953 v Kosovskej Mitrovici. Vyštudovaný ekonóm pôsobí v rezorte diplomacie od roku 1981 (Federálny sekretariát pre zahraničné vzťahy, Johoslávia). V minulosti pôsobil ako generálny konzul Juhoslávie v Mníchove, ako riaditeľ odboru Partnerstva pre mier NATO na ministerstve zahraničných vecí Srbska. V rokoch 2007 – 2011 bol koordinátorom pre Schengenský vízový systém ministerstva zahraničných vecí Srbska a v roku 2012 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva zodpovedným za konzulárne vzťahy. Zastupiteľský úrad Srbskej republiky v SR vedie od 25.10.2013.

bottom of page