top of page

Dvadsaťosem komentárov a blogov Štefana Kassaya – aj tento rok v knižnom vydaní

Zbierka komentárov Dnes píše Štefan Kassay, uverejnených v roku 2016 v Hospodárskych novinách, je ďalším pohľadom do „duše“ človeka, ktorého životným krédom je spojenie vedy s praxou a motiváciou je neustála tvorivá činnosť a písanie kníh s odborným obsahom. Profesor Štefan Kassay v roku 2016 vydal dve monografie Podnik a podnikanie v maďarčine (Vállalat és vállalkozás, IV. a V. zväzok) a jednu v ruštine (Predprijatie i predprinimateľstvo, III. zväzok) a v príprave je tlač IV. a V. zväzku poľskej mutácie pentalógie Podnik a podnikanie (Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość). Okrem toho mu vyšli aj dve knihy s názvom Bližšie k človeku a Island – krajina ohňa a ľadu. Táto rozsiahla tvorba mu však neubrala z „plynu“ a i v roku 2016 pravidelne každý druhý týždeň zdieľal s čitateľmi „HáNiek“ svoje názory a myšlienky na aktuálne dianie doma i vo svete prostredníctvom svojich komentárov a blogov.

Štefan Kassay je povestný tým, že svoje životné skúsenosti z odbornej praxe v oblasti riadenia podniku ako aj ekonomickej diplomacie si nenecháva len pre seba, ale delí sa o ne so svojimi čitateľmi. Kassayove názory a postrehy na život a svet okolo nás si už vydobyli svoje stabilné miesto medzi pravidelnými prispievateľmi z radov politikov, ekonómov, diplomatov, umelcov i analytikov.


Zodpovednosť, akú si písaním pravidelných komentárov v rubrike „Dnes píše“ na seba vzal profesor Kassay je obrovská a zväzujúca. No osobnosť jeho typu a s jeho životnou i podnikateľskou „empíriou“ si túto zodpovednosť váži a k svojim myšlienkam sa snaží pripojiť vždy aj novú „pridanú hodnotu“.


Podnikateľ, ktorého úsilie sa nekončí len pri riadení a zveľaďovaní svojej firmy s takmer 1 500 zamestnancami, človek, ktorého neustále poháňa túžba po novom poznaní a zdieľaní svojich osobných skúseností. Aj takýto je Štefan Kassay. Ten istý, ktorý historickému slovenskému predsedníctvu predostrel možnosť výjazdového rokovania 27 ministrov práce krajín Európskej únie, ako aj eurokomisárky pre zamestnanosť a sociálnu politiku v korporácii I.D.C. Holding, a.s., v prevádzkarni v Pečivárňach Sereď, aby si mohli výrobu, technológiu a zamestnaneckú politiku osobne prezrieť. A bol to rovnaký Štefan Kassay, ktorý pripravil a zorganizoval úspešnú medzinárodnú konferenciu Nová Európa/New Europe 2016 v Smoleniciach za účasti bývalých hláv štátov SR a Poľska ako jeho osobný vklad k nášmu predsedníctvu.


Jeho pentalógia Podnik a podnikanie, ktorá mapuje a podrobne opisuje procesy transformácie a riadenia veľkého podniku z pohľadu jeho vlastníka, vyvolala veľký ohlas u odbornej verejnosti. Dokonca taký, že sa s úspechom presadzuje aj v euroázijskom priestore. Päť zväzkov na 4 500 stranách si dnes môžu prečítať záujemcovia o túto oblasť okrem slovenčiny aj v ruštine, angličtine, poľštine a maďarčine. Niet sa prečo čudovať, že o ňu prejavilo záujem aj samotné ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, cez ktorého distribúciu sa pentalógia dostala až do 38 štátov sveta. Kassayova pentalógia totiž nie je len odborným exkurzom do riadenia firmy a prepojenia vedy s praxou, ale aj nástrojom ekonomickej diplomacie a šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí.


Dvadsaťosem komentárov a blogov Štefana Kassaya pre Hospodárske noviny súhrnne vydaných v jednej publikácii prináša čitateľom jeho pohľad na obdobie roka 2016. Zo svojho pohľadu opisuje vyhrotené predvolebné nálady, reaguje na rozhodnutie voličov v parlamentných voľbách, vydvihuje efektivitu komunikačných technológií a stratégií, filozofuje nad hodnotou zdravia človeka pri rastúcej snahe o profit firiem, vysvetľuje svoj pohľad na existenčnú kauzu budúcnosti ľudskej práce alebo nahrádzanie ľudskej práce strojmi, spomína na svoju cestu na Island, ktorý ho očaril, či prízvukuje význam konferencie Nová Európa pre slovenské predsedníctvo. Kassayove komentáre sa dotýkajú aj akútneho nedostatku praktických skúseností absolventov vysokých škôl, zamýšľajú sa nad budúcnosťou starého kontinentu a vývojom v Európskej únii, opisujú potrebu morálky a etiky v podnikaní, alebo prinášajú úvahu láske a šťastí.


O všetkých týchto témach a javoch písal autor úprimne a tak ako ich v danom okamihu cítil a vnímal. Aj preto je táto zbierka Kassayových komentárov zaujímavou prehliadkou „duše a rozumu“ úspešného podnikateľa, vedca, spisovateľa a ekonomického diplomata. Človeka, ktorý život nielen prežíva, ale aj o ňom premýšľa a hľadá odpovede.

bottom of page