top of page

Profesor Kassay predstavil svoju pentalógiu na pôde Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave

Pri príležitosti vydania III. zväzku v ruštine (Strategická komunikácia) profesor Štefan Kassay predstavil na pôde Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave svoju úspešnú knižnú pentalógiu „Podnik a Podnikanie“. Súbor piatich kníh, ktorého tri prvé zväzky už vyšli v ruskom vydavateľstve Nauka pod názvom „Predprijatie i predprinimateľstvo“ jeho autor prezentoval pred veľvyslancom Ruskej federácie Alexejom Leonidovičom Fedotovom, riaditeľkou Ruského centra vedy a kultúry Tatianou Mišukovskou, ako aj ďalšími predstaviteľmi z oblasti vysokého školstva, vedy, kultúry a hospodárstva.

Pentalógia Podnik a podnikanie v ruskej jazykovej verzii

Tatiana Mišukovská privítala vzácnych hostí

Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom patrí medzi najkomplexnejšie diela v tejto oblasti v Európe, keďže vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. „K napísaniu pätice kníh ma viedla najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého potravinárskeho podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej odbornej literatúry,“ uviedol Kassay. „Úplne novým spôsobom som spracoval napríklad problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ povedal. Ako ďalej konštatoval, „rozhodol som sa, že veľké knihy pentalógie vydáme ešte aj v menších formátoch v počte 20 kusov. Každý jeden zväzok bude v podobe štyroch menších a praktických knižiek s titulom Riadenie.“ Podľa profesora Kassaya budú takéto knihy nielen praktické pre svoj menší formát, ale aj cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť riadenia a manažmentu. Knihy s názvom riadenie už vyšli v slovenskej edícii a je pravdepodobné, že k nim čoskoro pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie.

Veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexej Leonidovič Fedotov ocenil, že tak významná a rozsiahla monografia vychádza aj v ruskom jazyku. Zdôraznil, že skúsenosti z oblasti riadenia vlastného úspešného podniku môžu byť využiteľné nielen pri riadení biznisu, ale aj v univerzitnom prostredí. Diplomatický predstaviteľ Ruskej federácie s potešením konštatoval, že v apríli 2017 bude ruskojazyčná mutácia pentalógie prezentovaná aj na pôde prestížneho Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO) v Moskve. „Verím, že pentalógia bude úspešná nielen na pôde MGIMO v Moskve, ale na celom teritóriu Ruskej federácie. Som presvedčený, že kniha bude užitočná. A aj samotný fakt, že toto dielo bude prezentované na pôde Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov, bude dobrým vkladom profesora Kassaya ku kvalite rusko-slovenských vzťahov,“ uviedol veľvyslanec Fedotov.

Veľvyslanec Ruskej federácie Alexej Leonidovič Fedotov


Na prezentácii vystúpil aj riaditeľ Divízie stratégie I.D.C. Holding, a.s. Miroslav Buch. Predstavil úspechy holdingu, ktorý za ostatných 25 rokov pôsobenia profesora Kassaya, ako akcionára spoločnosti, viac ako zdvojnásobil produkciu trvanlivého pečiva a cukroviniek vyrábaných v jeho prevádzkarňach v Seredi, Trnave, Ilave a Cíferi. „Za obdobie pôsobenia profesora Kassaya sa preinvestovalo 120 miliónov eur a všetka výroba beží v autentickom režime. Investovať do ďalšieho rozvoja je prioritou spoločnosti,“ konštatoval Miroslav Buch. Ako v súvislosti s vedeckou a publikačnou činnosťou predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. „profesor Kassay v zmysle svojho životného motta neustále pripomína, že bez relevantnej teórie je úspešné pôsobenie podniku nerealizovateľné.“

Ing. Miroslav Buch


Pentalógia „Podnik a podnikanie“ nie je len monografiou – encyklopédiou, ale aj reálnou analýzou života úspešnej nadnárodnej spoločnosti zo Slovenska – I.D.C. Holding, a.s. Opisuje jej založenie, budovanie, manažment a rozvoj spoločnosti. Preložená je do piatich jazykov a s úspechom sa presadzuje v ďalších krajinách. Po tom ako jej jazykové mutácie vyšli v Rusku, Poľsku a v Maďarsku sa postupne dostáva jej anglická verzia až do 38 krajín sveta v Európe, Ázii a Amerike. Okrem toho jej ruská mutácia sa úspešne etabluje aj na ázijskom kontinente. O knihy už prejavili záujem na niektorých kazašských a kirgizských univerztách. IV. a V. zväzok v ruskom jazyku by mali vyjsť vo vydavateľstve Nauka už v roku 2017.

bottom of page