top of page

Ako vzniká HN magazín ?

Pezinok 18.11.2016. Blyslo vám niekedy mysľou pri čítaní bežného vydania Hospodárskych novín, koľko práce rôznych profesií sa nachádza ukrytých v riadkoch novín ? Od práce redaktorov, šéfredaktorov, korektorov, fotografov cez tlačiarenské profesie až po distribučnú cestu predaja samotných novín. Nie je ľahké zmapovať spomínaný proces a trvalo by nám to istotne niekoľko dní.

Profesor Štefan Kassay s manželkou Máriou počas fotografovania do HN magazínu Hospodárskych novín


Tentokrát sme sa nenaháňali s časom pri „dedlajne“ uzávierky textov a grafiky, v dostatočnom predstihu nás navštívili redaktorka Iveta Grznárová a profesionálny fotograf Adam Suchánek, aby priamo na pracovisku profesora Štefana Kassaya pripravili článok do HN magazínu Hospodárskych novín. Krátke video dokumentuje ich prácu priamo v teréne.


pripravil Dušan Ščepka

bottom of page