top of page

Publikácie Bližšie k človeku a Island – krajina ohňa a ľadu prezentované na pôde Slovenskej akadémie

Bratislava 8.11.2016. V priestoroch Malej kongresovej sály Slovenskej akadémie vied sa konala ďalšia z prezentácii najnovších autorských diel profesora Štefana Kassaya. Medzi prítomnými najväčší záujem vyvolala záujem publikácia „Island – krajina ohňa a ľadu“, ktorú autor považoval nie za vedeckú, ale autentickú výpoveď o udalostiach a stretnutiach počas jeho trojtýždňového pobytu na tomto ostrove. Dalšia z prezentovaných publikácii „Bližšie k človeku“ vyvolala odozvu predovšetkým v radoch odborníkov a manažérov z praxe, najmä z I.D.C. Holding, a.s.

Profesor Štefan Kassay s riaditeľom vydavateľstva VEDA JUDr. Milanom Brňákom a Ing. Marekom Trubačom

Príhovor generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavla Kovačiča z pohľadu prínosu tvorivej činnosti autora pre podnik

JUDr. Milan Brňák priblížil dlhoročnú spoluprácu na publikáciách profesora Kassaya v oblasti vydavateľskej činnosti a porovnal pracovný tím profesora Kassaya s autorským tímom Encyklopédia Beliana

Doc. Ing. František Lipták, DrSc, člen Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. vo svojej úvahe vyzdvihol paralelu medzi profesorom Štefanom Kassayom a podnikateľom Tomášom Baťom

Mgr. Emil Borčin porovnal obe publikácie z hľadiska ich obsahu a formotvorného výrazu

Ing. Kamil Mikulič, CSc., priblížil v retrospektívnom zamyslení dlhoročnú tvorbu profesora Kassaya

Manželka Mária Kassayová svojim príhovorom oboznámila auditórium o pracovnom režime profesora Kassaya a jej tolerancii k tvorivému spôsobu života manžela

Profesor Kassay počas diskusie odpovedal na rôzne otázky z jeho pobytu na Islande


Nemožno povedať, že by účasť bola neúmerne veľká, pretože v ten deň sa v tých istých priestoroch konalo stretnutie s ministrom školstva Petrom Plavčanom a tiež sa prezentoval Matej Tóth, majster sveta v chôdzi na 50 km. Vysvetľuje sa to nie nezáujmom, ale veľkou vyťaženosťou pracovníkov akadémie, zvlášť v súčasnom zložitom transformačnom období. Mienkotvorné názory vyvierali priamo z pôdy I.D.C. Holding, a.s. a jej vrcholových predstaviteľov, ktorí sa zapojili do širokej diskusie. Vzhľadom na výpovednosť jednotlivých vystupujúcich budú publikované najzávažnejšie časti prejavov.

bottom of page