top of page

Stretnutie s viceprezidentom Európskej investičnej banky

Bratislava 4.11.2016. Bývalý minister hospodárstva Vazil Hudák je prvým slovákom, ktorý zastáva vrcholové pozície v najväčšej medzinárodnej rozvojovej banke. Hlavnou úlohou Európskej investičnej banky je prispieť k hospodárskemu rozvoju v rámci európskej únie. Vazil Hudák v pozícii viceprezidenta sa zaoberá radom otázok súvisiacich s financovaním veľkých projektov na medzinárodnej báze.


Podľa slov viceprezidenta prvý významný investičný krok rozvojovej banky v pomoci Slovenskej republiky je financovanie diaľničného obchvatu Bratislavy. EIB je najväčším finančným partnerom projektu a prispieva sumou 426 miliónov euro.

Vazil Hudák pri rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom.


Pri stretnutí sa Vazil Hudák vyjadril, že ho čakajú veľké úlohy, na ktoré je pripravený na základe svojich predošlých skúseností v zmysle platných medzinárodných dohôd.


Podrobnejšie bude o tom hovoriť Vazil Hudák v rubrike Hosť Štefana Kassaya.

bottom of page