top of page

Strategická komunikácia v azbuke – tretí zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku

Moskva, Bratislava 8.11.2016. Už v poradí tretí zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku je na svete. Publikáciu, ktorá vyšla po takmer dvoch rokoch od predchádzajúceho zväzku, vydalo ruské vydavateľstvo Nauka.

Tretí zväzok pentalógie je v plnofarebnom prevedení.


Tretí zväzok sa zaoberá strategickou komunikáciou a obsahuje konkrétne príklady uplatnenia a využitia pre jednotlivé podniky, ktoré ponúkajú svoje produkty do obchodných sietí. Zvyšné dva zväzky v ruštine by mali byť vydané ešte v priebehu prvého polroka 2017, čím sa skompletizuje súbor 25 kníh v piatich jazykových mutáciách (slovenská, anglická, maďarská, poľská a ruská).

Dvadsaťpäť kníh pentalógie Podnik a podnikanie v piatich jazykoch.


Pentalógia je výnimočná aj svojom formou spracovania. Precízne spracované grafy a dômyselné grafické prvky sa pomáhajú orientovať v rozsiahlom diele. Dielo v ruskej mutácii má však niekoľko odlišností. Obsah zostáva úplne zachovaný, ale grafikou sa bolo potrebné prispôsobiť ruskému čitateľovi. Publikácia je vydávaná plnofarebne okrem prvého a druhého zväzku ruského vydania. Autor Štefan Kassay vysvetľuje: „Grafickú úpravu si robilo vydavateľstvo Nauka samo. Musím povedať, že kniha v azbuke s primeranou veľkosťou písma aj v čiernobielom vydaní pôsobí veľmi dobre. V prvom momente som síce veľmi musel potláčať svoje emócie, ale dnes už vidím, že to nebol zlý krok.“

Kremeľská knižnica v Moskve.


Podnik a podnikanie je päťzväzková publikácia, v ktorej sa autor profesor Štefan Kassay delí s čitateľmi o svoje podnikateľské a aj vedecké poznatky. Súčasťou pentalógie sú aj prípadové štúdie priamo z praxe I.D.C. Holdingu, a.s. Autor na pentalógii Podnik a podnikanie pracoval takmer dve desaťročia. Ruské vydanie je umiestnené v prestížnej Kremeľskej knižnici.

bottom of page