top of page

Pentalógiu Podnik a podnikanie prezentovali na pôde Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory

Budapešť 25.20.2016. Po úspešnej prezentácii päťzväzkového diela Podnik a podnikanie na Korvínovej univerzite, profesor Štefan Kassay predstavil svoju „pentalógiu“ aj na pôde Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory (BKIK). Maďarské vydavateľstvo Gondolat zavŕšilo vydanie súboru piatich kníh pod názvom Válalat és vállalkozás, čím je pre čitateľov v Maďarsku dostupné už kompletné dielo slovenského autora.

Pentalógia Podnik a podnikanie v maďarskej jazykovej mutácii.


Prezentáciu uvádzal Lajos Kopcsok, spoluprezident Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a člen vedenia BKIK, podľa ktorého by mala naša vzájomná spolupráca vychádzať zo štyroch významných aspektov – členstva v Európskej únii, Vyšehradskej spolupráce, bilaterálnych vzťahov našich štátov a z kultúrneho spolužitia našich národov. Tieto štyri body sa stretávajú v práve vydanej odbornej päťzväzkovej publikácii profesora Kassaya. V úvode podujatia Kupcsok pripomenul, že profesor Kassay je čerstvým laureátom Mierovej ceny Slovenska a nositeľom ďalších významných ocenení.

Lajos Kupcsok, spoluprezident Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory a člen vedenia BKIK.


Predseda Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory Zoltán Kiss v príhovore zdôraznil, že: „V knihách pentalógie sú životné skúsenosti s riadením podniku v našich podmienkach, ktoré v podnikaní môžu využiť nielen Slováci, ale aj Maďari, či ďalšie stredoeurópske národy.“ Ako ďalej pokračoval, „toto päťzväzkové dielo nám dáva možnosť nazrieť do prepojenia vedy s praxou s využitím inovatívnych postupov riadenia podniku.“ Obaja predstavitelia BKIK na prezentácii zdôraznili, že vydanie pentalógie v maďarčine je príspevkom k posilneniu slovensko-maďarskej kultúrnej i vedecko-vzdelávacej spolupráce.

Predseda Budapeštianskej obchodnej a priemyselnej komory Zoltán Kiss.


Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom predstavuje komplexné dielo v tejto oblasti v Európe. „K napísaniu knihy ma viedla najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého potravinárskeho podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej odbornej literatúry,“ uviedol Kassay. „Úplne novým spôsobom som spracoval napríklad problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ povedal.

Profesor Štefan Kassay.


Ako ďalej konštatoval: „rozhodol som sa, že veľké knihy pentalógie vydáme ešte aj v menších formátoch, ktoré v dvadsiatich malých knižkách predstavujú takmer identický obsah ako v pentalógii. Každý jeden zväzok bude v podobe štyroch menších a praktických knižiek s titulom Riadenie.“ Podľa profesora Kassaya budú takéto knihy nielen praktické pre svoj menší formát, ale aj cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť riadenia a manažmentu. Knihy s názvom riadenie už vyšli v slovenskej edícii a je pravdepodobné, že k nim čoskoro pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie.

Generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič.


Na prezentácii vystúpil aj generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý predstavil úspechy holdingu ako aj aktivity dcérskej obchodnej spoločnnosti I.D.C. Hungária ZRt., ktorá distribuuje produkciu korporácie na maďarskom trhu už viac ako 15 rokov.

Okrem uvedených zástupcov obchodnej komory sa na prezentácii knihy zúčastnili aj poradca ministra zahraničných vecí Bertalan Farkas, riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bácskai, zástupca Veľvyslanectva SR v Budapešti a krajania z radov pilišských Slovákov.

bottom of page