top of page

Profesor Kassay predstavil svoju pentalógiu na prestížnej Korvinovej univerzite v Budapešti

Pri príležitosti vydania IV. a V. zväzku v maďarčine profesor Štefan Kassay predstavil na pôde prestížnej Korvinovej univerzity v Budapešti (Corvinus University of Budapest) svoju úspešnú knižnú pentalógiu Podnik a Podnikanie. Súbor piatich kníh, ktorý vyšiel v maďarskom vydavateľstve Gondolat pod názvom Válalat és vállalkozás jeho autor prezentoval pred predstaviteľmi a študentmi univerzity za účasti vzácnych hostí – poradcu ministra zahraničných vecí Bertalana Farkasa, riaditeľa vydavateľstva Gondolat Istvána Bácskaiho, univerzitného profesora a bývalého prorektora Mihálya Göröga, zástupcov slovenského veľvyslanectva, ako aj spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Štefan Kassay počas príhovoru na Korvínovej univerzite v Budapešti.

Medzi hosťami bol aj prvý maďarský kozmonaut Bertalan Farkas a profesor Görög Mihály.

Pentalógiu profesora Štefana Kassaya predstavil v príhovore Marek Trubač.


Autor pentalógie profesor Štefan Kassay v príhovore priblížil svoje dielo, ktoré svojím rozsahom patrí medzi najkomplexnejšie diela v tejto oblasti v Európe, keďže vo svojich piatich zväzkoch má až úctihodných 4 500 strán. „K napísaniu knihy ma viedla najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého potravinárskeho podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej odbornej literatúry,“ uviedol Kassay. „Úplne novým spôsobom som spracoval napríklad problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ povedal. Ako ďalej konštatoval, „rozhodol som sa, že veľké knihy pentalógie vydáme ešte aj v menších formátoch v počte 20 kusov. Každý jeden zväzok bude v podobe štyroch menších a praktických knižiek s titulom Riadenie.“ Podľa profesora Kassaya budú takéto knihy nielen praktické pre svoj menší formát, ale aj cenovo dostupnejšie pre všetkých, ktorých zaujíma oblasť riadenia a manažmentu. Knihy s názvom riadenie už vyšli v slovenskej edícii a je pravdepodobné, že k nim čoskoro pribudnú aj ďalšie jazykové mutácie.

István Bácskai a profesor Štefan Kassay počas diskusie.


Poradca maďarského ministra zahraničných vecí Bertalan Farkas, ktorý bol prvým maďarským kozmonautom ocenil, že tak významná a rozsiahla monografia vychádza aj v maďarskom jazyku. Zdôraznil, že prezentovaná publikácia svojím rozsahom predčila aj iné zahraničné diela z oblasti ekonomiky. Riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bácskai vyzdvihol aj grafickú úroveň kníh pentalógie a ich spracovanie, ktoré patrí k špičkovým polygrafickým prácam.

Generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavol Kovačič.

Príhovor Milana Kuruca z veľvyslanectva Slovenskej republiky v Budapešti.

Prezentácie pentalógie Podnik a podnikanie sa zúčastnili aj študenti Korvínovej univerzity.


Na prezentáci vystúpil aj generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič, ktorý predstavil úspechy holdingu ako aj aktivity dcérskej obchodnej spoločnnosti I.D.C. Hungária ZRt., ktorá distribuuje produkciu korporácie na maďarskom trhu už vyše 15 rokov.

bottom of page