Ceny excelentnosti: Prvými laureátmi sú Ing. arch. Pavol Jakubec a Ing. Pavol Kovačič

Bratislava 19.10.2016. Dnes na riadnom zasadnutí predstavenstva spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., predseda Dozornej rady a zároveň prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesor Štefan Kassay na podporu vedy a vzdelávania, odovzdal Cenu excelentnosti dvom výrazným osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o formovanie a rast nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s.

Cena excelentnosti pozostáva z diplomu a medaily, ktorá je vyrobená z rýdzeho zlata. Prvými dvomi laureátmi tejto ceny sa stali Ing. arch. Pavol Jakubec, akcionár a spoluvlastník spoločnosti. Ocenenie získal za priekopnícku prácu a zásluhy v kritickom období spoločenskej transformácie. Je to zároveň prejav uznania za podnikateľskú aktivitu, invenčnosť, ústretovosť v rokovaniach a výrazný podiel na rozvoji a utváraní dnes vysoko uznávanej nadnárodnej korporácie. Napokon ďalšie slová a debata prítomných členov predstavenstva potvrdili, že toto vysoké ocenenie si našlo správneho adresáta.

Slová Pavla Jakubca a jeho úprimná radosť sa premietli do atmosféry slávnostného aktu ocenenia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavla Kovačiča. Cena excelentnosti vystihuje výnimočnosť zásluh osobnosti rozhodného generála za priekopnícku prácu, presadzovanie vysokých morálnych a etických princípov a lojalitu v procese utvárania modernej nadnárodnej korporácie. Je načase preklenúť skromnosť, ktorou sa laureát vyznačuje, ale aj tvrdou pracovnou disciplínou a zároveň ľudskosť pri závažných rozhodnutiach sprevádzaných náležitým systematickým presadzovaním nosných úloh v daných časových periódach.

Za každým dňom radosti i uznania prídu ďalšie dni naplnené povinnosťami a úsilím každého, kto sa do svojej práce vloží a ide mu prospech celku. Pred členmi predstavenstva sú jasné úlohy aj v duchu uspokojenia z dosiahnutých výsledkov ostatného obdobia, čo je vlastne najväčšou odmenou pre každého, kto sa nebojí roboty, aj keď je jej neúrekom. Zvládanie požiadaviek v zložitom období meniacich sa spoločenských vzťahov a neľahkej medzinárodnej situácie je nevyhnutné.. Jednoznačne, ale každý z nich preberá na seba zvýšené úsilie o zachovanie výkonnosti produkčných a riadiacich procesov s predsavzatím zachovať vysokú kultúru života a práce a ďalej podnik modernizovať. Je to cesta šírenia dobrého mena pracovníkov firmy na každej úrovni, vrátane podnikateľskej aktivity na prospech všetkých, ktorí sa na rozvoji I.D.C. Holding, a.s. podieľajú.