top of page

Ceny excelentnosti: Prvými laureátmi sú Ing. arch. Pavol Jakubec a Ing. Pavol Kovačič

Bratislava 19.10.2016. Dnes na riadnom zasadnutí predstavenstva spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., predseda Dozornej rady a zároveň prezident Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesor Štefan Kassay na podporu vedy a vzdelávania, odovzdal Cenu excelentnosti dvom výrazným osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o formovanie a rast nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s.

Cena excelentnosti pozostáva z diplomu a medaily, ktorá je vyrobená z rýdzeho zlata. Prvými dvomi laureátmi tejto ceny sa stali Ing. arch. Pavol Jakubec, akcionár a spoluvlastník spoločnosti. Ocenenie získal za priekopnícku prácu a zásluhy v kritickom období spoločenskej transformácie. Je to zároveň prejav uznania za podnikateľskú aktivitu, invenčnosť, ústretovosť v rokovaniach a výrazný podiel na rozvoji a utváraní dnes vysoko uznávanej nadnárodnej korporácie. Napokon ďalšie slová a debata prítomných členov predstavenstva potvrdili, že toto vysoké ocenenie si našlo správneho adresáta.

Slová Pavla Jakubca a jeho úprimná radosť sa premietli do atmosféry slávnostného aktu ocenenia predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavla Kovačiča. Cena excelentnosti vystihuje výnimočnosť zásluh osobnosti rozhodného generála za priekopnícku prácu, presadzovanie vysokých morálnych a etických princípov a lojalitu v procese utvárania modernej nadnárodnej korporácie. Je načase preklenúť skromnosť, ktorou sa laureát vyznačuje, ale aj tvrdou pracovnou disciplínou a zároveň ľudskosť pri závažných rozhodnutiach sprevádzaných náležitým systematickým presadzovaním nosných úloh v daných časových periódach.

Za každým dňom radosti i uznania prídu ďalšie dni naplnené povinnosťami a úsilím každého, kto sa do svojej práce vloží a ide mu prospech celku. Pred členmi predstavenstva sú jasné úlohy aj v duchu uspokojenia z dosiahnutých výsledkov ostatného obdobia, čo je vlastne najväčšou odmenou pre každého, kto sa nebojí roboty, aj keď je jej neúrekom. Zvládanie požiadaviek v zložitom období meniacich sa spoločenských vzťahov a neľahkej medzinárodnej situácie je nevyhnutné.. Jednoznačne, ale každý z nich preberá na seba zvýšené úsilie o zachovanie výkonnosti produkčných a riadiacich procesov s predsavzatím zachovať vysokú kultúru života a práce a ďalej podnik modernizovať. Je to cesta šírenia dobrého mena pracovníkov firmy na každej úrovni, vrátane podnikateľskej aktivity na prospech všetkých, ktorí sa na rozvoji I.D.C. Holding, a.s. podieľajú.

bottom of page