top of page

Štefan Kassay ocenený Mierovou cenou zo Slovenska

Bratislava 13.10.2016. Dnes v Bratislave zasadalo XIV. valné zhromaždenie Neformálneho združenia NEF Hospodársky klub, na ktorom sa zúčastnilo vyše 100 členov Hospodárskeho klubu a pozvaných hostí. V tento deň štátneho smútku a štátneho pohrebu minútou ticha vyjadrili úctu k pamiatke prvého prezidenta SR Michala Kováča.

V príhovore Peter Kasalovský, zakladateľ NEF Hospodárskeho klubu pripomenul, že zosnulý prezident bol prvým laureátom prestížnej ceny Zlatý biatec za rok 1993. V krátkom audiovizuálnom priemete Peter Kasalovský zúčastneným pripomenul udalosti a významné stretnutia s prezidentom na pôde klubu.

Súčasťou programu valného zhromaždenia bolo aj vyhlásenie a udelenie Zlatého Biateca a Mierovej ceny zo Slovenska. Zo Štatútu Medzinárodného mierového výboru združenia z roku 2015 vyplýva, že najvyššou poctou a poďakovaním za mierové aktivity je udelenie prvého originálu „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“.

V znení uvedeného dokumentu na základe hlasovania na ostatnom zasadaní Medzinárodného mierového výboru o udelení Mierovej ceny zo Slovenska Peter Kasalovský vyhlásil, že ju získali dve významné slovenské osobnosti s rovnakým počtom hlasov – Anton Barcík a Štefan Kassay.

bottom of page