top of page

Manažéri z I.D.C. Holding, a.s. odovzdávali rady najlepším start-upistom z Gruzínska

Sereď 11.10.2016. Na začiatku októbra sa uskutočnila prvá študijná stáž pre piatich víťazov startupovej súťaže, ktorú prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Tbilisi venovala spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Aktivita tvorila súčasť programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky a bola realizovaná prostredníctvom spolupráce so Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s Gruzínskou agentúrou pre inovácie a technológie (GITA), nad ktorou má záštitu Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska.

Mladí start-upisti, nádejní podnikatelia pricestovali na Slovensko už v utorok, no odborný program ich čakal až nasledujúci deň. Najväčšia z prevádzkarní patriaca pod korporáciu I.D.C. Holding, a.s. , známe Pečivárne Sereď, sa na dva dni stali mentorským centrom, v ktorom sa za jedným stolom stretli dlhodobé skúsenosti a poznatky z vedenia firmy u manažérov z IDC s víziami a predstavami mladých, začínajúcich podnikateľov.

Nakoľko Gruzínsko patrí medzi krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a v rámci politických a hospodárskych reforiem sú tu zjavné paralely s dianím na Slovensku počas obdobia 90–tych rokov, pre delegáciu bola mimoriadne pútavá voľná diskusia o procese privatizácie a transformácie bývalých štátnych podnikov, na podnik svetovej triedy, s predsedom Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefanom Kassayom, ktorý veľmi detailne popísal situáciu vládnucu v podniku v čase privatizácie ako aj postupne uskutočnené kroky, ktoré boli nevyhnuté na to, aby podnik prežil, stal sa konkurencieschopným a expandoval aj v časoch hospodárskej krízy.

Popoludnie stážisti strávili s riaditeľom divízie stratégie, Ing. Miroslavom Buchom a riaditeľkou divízie ľudských zdrojov, Ing. Darinou Pápayovou, s ktorým predebatovali nevyhnutnosť zavádzania nových technologických inovácií do výrobného procesu v priamom priemete na politiku zamestnanosti podniku.

Nasledujúci deň bol venovaný predovšetkým návšteve výrobných priestorov, za účelom demonštrácie komplexnosti riadenia výrobného procesu. Riaditeľ prevádzkarne Ing. Stanislav Cicák podrobne vysvetlil jednotlivé fázy výrobného procesu ale i technologické inovácie, ktoré spoločnosť v posledných rokoch zrealizovala. Súčasťou prehliadky bola aj návšteva „velína“ . Centra, v ktorom sú výrobné procesy graficky znázornené na monitoroch a je možné ich kontrolovať on-line.

Počas obeda využili účastníci priestor na diskusiu s predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavlom Kovačičom, ktorý ochotne odpovedal na množstvo otázok týkajúcich sa oblasti obchodu, financií či budúceho smerovania firmy.

Start-upisti, ktorých víťazné podnikateľské projekty sú zamerané na oblasť IT, moderné technológie a informatizáciu mimoriadne ocenili popoludňajšiu diskusiu týkajúcu sa zavádzania systému zberu dát vo výrobnom procese za účasti finančného riaditeľa Ing. Mareka Gombitu.

V časoch kybernetickej bezpečnosti a eliminovania hackarských útokov firmy čoraz častejšie siahajú po outsorcovaní služieb spojených s IT technológiami. Touto formou eliminujú vysoké investičné náklady do sieťovej infraštruktúry, serverov, diskov, zálohovania a pod. Posledný deň pobytu bol preto venovaný návšteve data centra, s ktorým naša spoločnosť spolupracuje. Odborný výklad a prehliadka priestorov, ktoré nie sú návštevníkom bežne dostupné, zanechali v účastníkoch stáže veľký dojem.

Celý priebeh odbornej stáže sa niesol v príjemnom duchu, kedy zahraniční účastníci živo diskutovali s našimi odborníkmi z IDC.

Okrem dôležitých informácií o fungovaní korporácie a spomienkových darčekov, odniesli si účastníci stáže aj dar od profesora Štefana Kassaya vo forme dvojjazyčnej publikácie Bližšie k životu a osobný list vo forme poďakovania, v ktorom zároveň načrtol možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Gruzínskom. Spolupráca by sa týkala šírenia nadobudnutých a verifikovaných poznatkov z prostredia produkčných procesov, ktoré sú spracované v knižnej podobe medzi záujemcov na území Gruzínska.

bottom of page