top of page

Profesor Štefan Kassay sa stretol s veľvyslancom Ruskej federácie J.E. Alexejom Leonidovičom Fedotov

Bratislava 21.9.2016. Dnes sa na pôde Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku sa stretol profesor Štefan Kassay s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom, A. L. Fedotovom. Hlavnou témou ich stretnutia bola blížiaca sa medzinárodná konferencia New Europe, ktorá sa bude konať 13. októbra v Smoleniciach. To, že pôjde o udalosť mimoriadneho významu preukazuje samotný fakt, že účasť na konferencii prijali významné osobnosti politického aj spoločenského spektra. Na jednom mieste sa tak stretnú politici, diplomati, vedci aj akademici.

J.E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike v rozhovore s profesorom Štefanom Kassayom.


Okrem osobého pozvania na konferenciu New Europe, odovzdal profesor Kassay zástupcovi ruskej federácie aj dva zväzky pentalógie Podnik a podnikanie v ruskom jazyku.


Spontánny rozhovor v srdečnom ovzduší viedol k množstvu nových a nových námetov a to predovšetkým z oblasti medzinárodnej spolupráce v širokom rozmedzí produkčných a tvorivo realizačných oblastí. V súvislosti s konferenciou sa spomínali mená ako Gorbačov, Tereškovová, Kubasov a ďalšie. Profesor Kassay sa nevyhol otázke meškania posledných troch zväzkov pentalógie o produkčných, logistických procesoch a učení. V ostatné mesiace sa dobiehajú časové straty a už na konferencii New Europe 2016 bude prístupný ďalší zväzok pentalógie v ruskom jazyku.


Veľmi plodná bola debata o perspektívach ľudstva v budúcom desaťročí a o udalostiach i tvorbe nových vzťahov v chápaní primeranej tolerancie a ochote prijímať záväzky voči partnerom v tvorivom dialógu. Očakávania zo stretnutia sa naplnili v každom ohľade. Veľvyslanec svoju účasť na konferencii prisľúbil a postará sa aj o získanie osobností z Ruskej federácie s dôstojnou reprezentáciou a serióznym prínosom v duchu načrtnutých cieľov konferencie.

bottom of page