top of page

V I.D.C. Holding, a.s. poctivosť, profesionalitu, lojalitu a ľudskosť cenia zlatom

Pezinok 12.9.2016. „Dnešný deň môžeme v I.D.C. Holding, a.s. považovať za sviatočný.“ Povedal na slávnostnom stretnutí predseda dozornej rady, profesor Štefan Kassay pri príležitosti udelenia najvyššieho vyznamenania trom zaslúžilým spolupracovníkom. Po úvodných slovách spolu s riaditeľkou divízie ľudských zdrojov, Ing. Darinou Pápayovou, odovzdali Zlatú medailu Oľge Bartošovej, Petrovi Kuchynkovi a Ing. Jurajovi Niedlovi. Ocenení boli za dlhoročnú obetavú prácu, za profesionálny prístup k práci, lojalitu voči firme a ľudský prístup.

Zľava: Peter Kuchynka - predák dielenskej údržby I.D.C. Holding, a.s., Oľga Bartošová - vedúca oddelenia miezd I.D.C. Holding, a.s., profesor Štefan Kassay, Ing. Darina Pápayová - riaditeľka Divízie ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s., Ing. Juraj Niedl - správca komunikačných serverov a databáz I.D.C. Holding, a.s.

Oľga Bartošová

Peter Kuchynka


V neformálnej debate prítomných spolupracovníkov bolo spomenuté i to, že hodnotu tohto vyznamenania vidno aj z toho, že ho prijali aj známe osobnosti spoločenského života doma aj v zahraničí, napr. Peter Mihók, prezident svetovej komorovej federácie v New Yorku, rektor STU Robert Redhammer, či Lech Wałęsa, bývalý prezident Poľskej republiky a nositeľ Nobelovej ceny mieru.

Ing. Juraj Niedl


V záverečnom slove profesor Kassay a Ing. Pápayová vyzdvihli aj etiku a morálku v každodennom živote, ktorou sa vyznamenaní vyznačujú.


Aj formou morálneho ocenenia, akým je Zlatá medaila IDC, vyjadruje vedenie spoločnosti svoju vďačnosť zamestnancom za to, že svojou prácou prispievajú k šíreniu dobrého mena spoločnosti aj za hranicami krajiny a sú vzorom pre svojich kolegov.

bottom of page