top of page

Víťazi gruzínskej startupovej súťaže pricestujú na stáž do I.D.C. Holding, a.s.

Spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. sa už na jeseň tohto roka zapojí do programu rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytnutím stáže víťazom startupovej súťaže v Gruzínsku. Projekt pripravuje Slovak Aid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Georgia's Innovation and Technology Agency (GITA) a Ministerstvom hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska.

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Gruzínskej republike Rudolf Michalka pri odovzdávaní cien.


Gruzínska vláda začala prikladať mimoriadnu váhu inováciám a rozvoju startupov v krajine. Tento proces má na starosti Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska , ktoré vytvorilo Agentúru pre inovácie (GITA) a v rámci nej vybudovala moderný Technopark — inkubátor pre mladých podnikateľov. Tých sponzoruje priamo vláda špeciálnymi podpornými programami, ako aj štátny investičný fond Partnership Fund. V súčasnosti Technopark združuje desiatky mladých podnikateľov, ktorý využívajú priestory parku s laboratóriami, IT centrom, odbornou pomocou a ďalšou podporou. Technopark v máji 2016 navštívil aj slovenský prezident Andrej Kiska, ktorý sa v ňom stretol s mladými podnikateľmi a otvoril slovensko-gruzínske biznis fórum za účasti 20 slovenských podnikateľov.


Stáž začínajúcich gruzínskych podnikateľov v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., jedného z najväčších potravinárskych koncernov vyrábajúcich cukrovinky a trvanlivé pečivo v strednej Európe, je v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2014-2018. Jej cieľom je najmä Program odovzdávania transformačných skúseností a Program podnikateľských partnerstiev, čoho hlavnou súčasťou je Startup, teda začínajúci podnikateľský zámer. Stáž v seredskom závode Pečivárne Sereď pod gesciou manažérov z vedenia spoločnosti a odborníkov z výroby absolvuje 5 mladých gruzínskych startupistov, ktorí vyhrali súťaž so svojimi projektami. Za prínosnú môžeme považovať i skutočnosť, že počas stáže sa budú mladí gruzínski začínajúci podnikatelia učiť riadiacim a výrobným procesom priamo vo firme, ktorá prešla transformáciou zo socialistického podniku na úspešný podnik riadiaci sa trhovým mechanizmom. Gruzínski podnikatelia uvidia, ako je možné uplatniť nové nápady a inovatívnosť vo firmách, a rozširovať podnik smerom k medzinárodným dimenziám. Účastníci študijnej cesty budú v I.D.C. Holding, a.s. riešiť otázky ako z lokálnej firmy vybudovať globálnu firmu, ako z malej spoločnosti vybudovať veľkú spoločnosť, aké procesy prebiehajú vo firme a ako sa aplikujú inovácie. Jeden z dní bude venovaný poznávacej ceste po Slovensku.

bottom of page