top of page

Najlepší mladí podnikatelia Gruzínska prídu čerpať vedomosti do I.D.C. Holding, a.s.

Dňa 25. augusta 2016 usporiadal Technopark Tbilisi, založený gruzínskym ministerstvom hospodárstva, slávnostné odovzdávanie cien najlepším start upovým firmám. Mladí podnikatelia sa v priebehu predchádzajúcich dvoch týždňov zúčastnili školenia za prítomnosti špecialistov zo Silicon Valley v Californii a zároveň prezentovali svoje inovatívne projekty, z ktorých najlepšie vyberali samotní školitelia v spolupráci so zástupcami Technoparku.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tbilisi sa po dohode s Technoparkom rozhodlo zapojiť sa do tohto podujatia ocenením piatich najlepších start upových firiem. Veľvyslanec SR v Gruzínsku Rudolf Michalka odovzdal víťazom certifikáty – pozvánky na odbornú stáž do spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.

Tento návrh bol iniciatívou riaditeľa odboru organizácie humanitárnej pomoci Jaroslava Chleba a mal by využiť bohaté skúsenosti I.D.C. Holdingu a.s., ktoré sa počas svojej dvadsaťpäť ročnej histórie vypracovalo z firmy lokálneho významu na nadnárodnú korporáciu. Zmyslom stáže bude priblížiť moderné výrobné procesy a možnosti zvyšovania ekonomickej výnosnosti podniku začínajúcim podnikateľom. Súčasťou programu stážistov budú aj rozpravy s riaditeľmi zodpovednými za jednotlivé divízie.

Súťaž mladých podnikateľov doplnená o bohaté skúsenosti hostiteľov I.D.C. Holding,a.s. tak dáva predpoklady osvojenia a následného zužitkovania nových znalostí v podmienkach svojej krajiny.

Slovenský veľvyslanec okrem cien pre víťazov odovzdal riaditeľovi Technoparku súbor štyroch kníh s názvom Riadenie od autora Štefana Kassaya. Dôležitosť tejto novej formy zvyšovania záujmu spojenia vedy a praxe nachádza odozvu nie len medzi mladými ľuďmi, ale dostáva podporu priamo z decíznej sféry.


Akt odovzdávania cien sa niesol v slávnostnom duchu a nadobudol na dôležitosti už tým, že ceny víťazom osobne odovzdali aj predseda súčasnej gruzínskej vlády Giorgi Kvirikashvili a domáci minister hospodárstva Dimitri Kumsishvili ako aj šéf štátneho Partnerského fondu, ktorý celé podujatie finančne sponzoroval. Príspevok Slovenskej republiky do prípravy mladých podnikateľov bol mimoriadne ocenený predsedom vlády Kvirikashvilim v jeho prejave, celé podujatie bolo vysielané naživo v niekoľkých TV kanáloch v Gruzínsku.


bottom of page