top of page

Najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu

Bratislava 28.6.2016. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ján Richter, dnes prijal vo svojom úrade predsedu dozornej rady spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya.

JUDr. Ján Richter - minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a profesor Štefan Kassay.


Počas rozhovoru boli rozdiskutované aktuálne témy, akými sú vplyv Brexitu na občanov SR pracujúcich vo Veľkej Británii, nosné témy Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, či vízia novej Európy.


V súvislosti s neformálnym stretnutím európskych ministrov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa uskutoční 14. – 15. júla 2016 v Bratislave, zavítajú predstavitelia tohto rezortu aj do výrobného závodu spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. do Pečivární Sereď. Hlavnými témami bude predebatovanie nových prvkov vyskytujúcich sa v Európe, ktoré sú pre ňu príznačné a potreba na ne reagovať. Predovšetkým sa jedná o digitalizáciu, zavádzanie nových technológií, robotizáciu jednotlivých pracovísk a ich vplyv na pracovné právo.

Ako sa vyjadril pán minister, „Vaša fabrika je jedna z tých, kde sa dá konkrétne v praxi z hľadiska aplikácie otázok, akými sú digitalizácia, robotizácia a nové technológie, spojiť teóriu s konkrétnou praxou. Budem rád, ak budeme môcť svojim európskym kolegom ukázať takéto pracovisko a veľmi vhodne prepojiť teoretickú časť nášho stretnutia týkajúcu sa hľadania východísk v pracovnom práve aj s konkrétnou ukážkou, ako to na Slovensku funguje. Som presvedčený, že aj zahraniční ministri budú od vás odchádzať spokojní.“

Profesor Kassay využil stretnutie s pánom ministrom a osobne ho pozval na konferenciu New Europe, ktorá sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 10. 2016 v Smoleniciach. „Nová Európa musí zohľadňovať isté politické dimenzie z pohľadu rezortu práce, ktoré nás čakajú – napr. demografické a reagovať na ne spoločne,“ uzatvára minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

bottom of page