top of page

Deň otvorených dverí vo fitness Real Novum, a.s.

Trnava/Sereď 23.6.2016. V priestoroch Real Novum, a.s. v Trnave primátor mesta Sereď Ing, Martin Tomčányi v sprievode vicemajstra sveta v kulturistike PhDr. Miloša Kabáta za účasti generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s., Ing. Pavla Kovačiča, viacerých členov vedenia, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov.

Primátor odovzdal profesorovi Štefanovi Kassayovi pamätný list, repliku sošky padlých hrdinov pri obrane Slovenska z roku 1919 ako tradíciu mesta Sereď a veľký pohár so zlatou medailou športovca.

Gratulácia primátora mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho.

Gratulácia od vicemajstra sveta v kulturistike, PhDr. Miloša Kabáta.


V príhovore vyzdvihol vyše 20 ročnú spoluprácu I.D.C. Holding, a.s. s mestom Sereď predovšetkým v oblasti zamestnanosti. Vyzdvihol aktivity profesora Štefana Kassaya a jeho podporu športu a priamej účasti na spoločenských podujatiach. Prítomní boli aj účastníci založenia fittness centra pred osemnástimi rokmi.

Vystúpenie Petra Královiča zo Serede.


Týmto krokom boli podmienok pre rozvoj telesnej zdatnosti a spoločenskej angažovanosti vybudovaním fitnescentra pred osemnástimi rokmi pri prevádzke Relax a terajšieho následníka Real Novum, a.s. zorganizoval ako dar profesorovi Kassayovi a.s. vystúpenie a krásny športový zážitok skupiny CalistheniX pod vedením Tomáša Štibrányho.

Vystúpenie skupiny CalistheniX zo Serede.


Nasledovalo aj zopár ukážok fyzickej zdatnosti Kassaya, ktorý aj v veku 75 rokov zvláda zaťaženie fyzické i duševné.

Ukážka fyzickej zdatnosti.


V príhovoroch a debatách odzneli aj spoločenské témy, hlavne o príprave na návštevu 28 ministrov Európskej únie v prevádzkach Pečivární Sereď a príprave Medzinárodnej konferencie Nová Európa, ktorú organizuje Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.

Príhovor profesora Štefana Kassaya.


Bolo to veľmi milé podujatie. V závere prof. Kassay sa poďakoval a zaželal veľa iniciatívy, dobré študijné a športové výkony, rast kvalifikácie, úspešný profesionálny, kultúrny a spoločenský štart do života.


Na záver sa profesor Štefan Kassay poďakoval aj svojej manželke Márii Kassayovej, ktorá deň otvorených dverí zorganizovala a podľa jeho slov akcia bola pre neho veľkým prekvapením.

bottom of page