top of page

Šírenie dobrého mena Slovenska

Bratislava, Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Príprava na medzinárodnú konferenciu Nová Európa si vyžaduje neustále sledovanie spoločenského vývoja vo svetovom rámci a aktualizáciu udalostí na dlhšej vývojovej čiare.

Samotná konferencia je vyjadrením úsilia prepojiť progresívne myslenie a príkladné udalosti s aktuálnym dianím vo svete a využitie maxima príležitostí na dosiahnutie rovnováhy v kľúčových oblastiach neuspokojivej spoločenskej tenzie. Ako o tom informujú domáce i svetové médiá, vážnym kandidátom na jednu z najvyšších funkcií v súčasných politicko-ekonomických štruktúrach je Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Je potešiteľné, že vysoko uznávaná osobnosť presahujúca očakávané dimenzie, minister Miroslav Lajčák s výraznou životnou históriou tých najvyšších kvalít zároveň prijal aj záštitu nad pripravovanou Medzinárodnou konferenciou Nová Európa.


Je evidentné, že zásluhy Miroslava Lajčáka a jeho podpora ekonomickej diplomacie, s akcentom sa tvorbu a realizáciu excelentných duševných produktov a tým aj razantnejšieho vstupu do procesu šírenia progresu sa vo vzájomnej symbióze zapája čoraz viac podnikateľov a vedcov. V tejto súvislosti je namieste, aby organizátori a prípravný tím konferencie Nová Európa sa pripojili k podpore ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka k ašpirácii na pozíciu generálneho tajomníka OSN. Výroky M. Lajčáka v New Yorku pri obhajobe kandidatúry v sídle OSN sú pozoruhodné, kde okrem iného povedal: „Taktiež som pochopil, že v dnešnom zložitom svete máme jeden vážny problém: nenačúvame dostatočne jeden druhému. Alebo načúvame, ale nepočujeme. Alebo počujeme, ale nechceme chápať."


V súčasnom spoločensky zložitom období práve výroky M. Lajčáka aj v našich podmienkach sú povzbudivým momentom približujúcim určité konkrétne predstavy o tom, ako tieto náročné problémy riešiť v širokom rámci, ako k nim pristupovať, ako získať potenciálne najuznávanejšie intelektuálne sily a skutočnú výkonnú aktivitu v úsilí o zachovanie mieru a rozvoj. Ako vyplýva z viacerých prameňov, minister Lajčák odmieta pripisovať OSN zodpovednosť za uvedený stav a považuje ju za „najuniverzálnejšiu a najrelevantnejšiu organizáciu na tejto planéte“, ktorej verí a želá si, aby bola ešte úspešnejšou, efektívnejšou a rešpektovanejšou. „Systém OSN má všetko potrebné - inštitúcie, normy, know-how. Sú kapacity, ľudské zdroje, mozgy a ruky. Ale možno tento systém nie je adekvátne nastavený, aby bol schopný riešiť dnešné výzvy spôsobom, aký sa od nás očakáva," zhodnotil slovenský kandidát, ktorý chce v prípade zvolenia za generálneho tajomníka klásť dôraz na to, ako „robiť veci lepšie" a prispôsobiť fungovanie OSN, aby z nej bolo možné „získať viac". Je tu teda dosť dôvodov nádejať sa, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák predostiera svetu také argumenty, ktorých uznanie verme, môže byť prvým stupienkom k úspešnej obhajobe jeho kandidatúry.bottom of page