top of page

Diskusia piatich profesorov na závažné otázky týkajúce sa budúcnosti priemyslu

1.6.2016 Bratislava/Všetko bude inak. Otázky moderátora Romana Dvořáka viedli k názorovej konfrontácii. Piati profesori diskutovali spoločne o budúcnosti spoločnosti, podnikov a podnikania. Na diskusii o budúcnosti biznisu, podnikov, podnikania a našich životov sa zúčastnilo 5 profesorov (Milan Zelený, Štefan Kassay, Milan Gregor, Jiří Marek, Ján Košturiak), ktorí prepájajú vedu, výskum a prax. Profesor Štefan Kassay reagoval na otázky v duchu zásad, ktoré ako spoluvlastník a predseda Dozornej rady I.D.C.Holding, a.s. uznáva a presadzuje vo vedení a riadiacej praxi. Niektoré z jednotlivých blokov a tematických okruhov sú osobité a hodno nad nim pouvažovať.

Téma: Hlavné transformačné trendy a ich vplyv na podniky, podnikanie a životy.


Otázka: Pán profesor Kassay, patríte medzi najrešpektovanejších odborníkov ekonomickej vedy a vo svojich myšlienkach a úvahách sa opierate o Vaše bohaté skúsenosti a tieto znalosti integrujete do strategického riadenia firiem. Aké trendy podľa Vás najviac ovplyvnia podniky a svet podnikania v horizonte desiatich rokov?


Odpoveď: Vertikálnu kariéru nahradí horizontálna kariéra! Práca zmení svoj charakter! Práca akú ju poznáme dnes, nebude! Nastúpi existenčná kauza! Nová paradigma!

Téma: Vzdelávanie a profesie budúcnosti.


Otázka: Ako sa Vám darí vyhľadávať a oslovovať mladých ľudí s optimálnymi znalosťami ( absolventov) do Vašich pracovných tímov a ako ich motivujete, aby Vám následne po „výchove“ neodišli do iných firiem, prípadne do zahraničia?


Odpoveď: Každý má slobodné rozhodnutie! Aký je zmysel učenia? Učiť sa to, čo potrebujem k svojej profesii, aby som sa stále zlepšoval! Čo je pre mladého človeka dôležité? Spoločenský status, peniaze, naplnenie zmyslu života? Hľadať tých, čo chcú byť najlepšími! Naplniť očakávania. Ak sa mladý človek v podniku niečo naučil. Je to prínos podniku pre spoločnosť.


Téma: Príklady transformačných zmien v biznise. Na čo musia byť podniky a podnikatelia pripravení?


Otázka: Prof. Kassay, ako sa konkrétne vo svojej firme pripravujete na transformačné zmeny, aby ste boli stále silnými partnermi pre vašich zákazníkov a udávali trend v odbore?


Odpoveď: Rozhodujú ľudia (znalosti, ambicióznosť) a technológie (investície)! Nehľadíme nato, či má červený diplom, alebo akékoľvek, hoci aj zahraničné certifikáty, nehľadáme zlato, ani brilianty, hľadáme ľudí so znalosťami, záujmom o prácu a túžbou napredovať! Trend je zakomponovaný v produktoch a profite.

Téma: Vytváranie sietí a zdielanie vedomostí a inovácií


Otázka: Prof. Kassay, môže súčasný politický a ekonomický systém prežiť, bez toho aby sa začal meniť? Ako dopadne, keď sa meniť vôbec nezačne?


Odpoveď: Už som povedal! 1.Existenčná kauza 2. Nová paradigma!


Otázka na záver: Čím iným by ste profesne chceli byť, ak by ste neboli tým, čím ste? Dokážete si predstaviť, že by sa Vaše súčasné hobby stalo Vašou profesiou?

Život ponímam ako integrát znalostí a ich praktického uplatnenia. Za svoj najväčší prínos považujem spojenie vedomostí a praxe, t.j. dosahovania úžitku s optimálne vynaloženou námahou. Pochopil som, že potrebujem mať priestor na rozjímanie, a experimenty a zachytenie živej reality. Tým kým by som chcel byť, už som: Spisovateľom faktov prinášajúcich úžitok! Dnes sa mi to už naplnilo.


Priebeh diskusie je uložený na audiovizuálnom zázname a bude pod autorskou značkou IPA Slovakia. Na stránke www.kassay.eu bude publikovaný dňa 17.6.2016.

bottom of page