top of page

Štvrtý zväzok Podniku a podnikania v maďarskom jazyku

Rozsiahle literárne dielo – pentalógia s názvom Podnik a podnikanie od známeho slovenského vedca a podnikateľa, autora odbornej a ekonomickej literatúry, profesora Štefana Kassaya je postupne vydávaná v piatich jazykoch.

Komplexný vydavateľský počin reprezentuje dovedna 25 kníh formátu B4 v luxusnej grafickej úprave. V tieto dni uzrel v maďarskom vydavateľstve Gondolat predposledný, štvrtý zväzok z tohto súboru, s názvom – Interné procesy – Belső folyamatok.


Dovedna boli v maďarskom štátnom vydavateľstve akadémie vied vydané tri zväzky pod týmito názvami:

Prvý zväzok – Podnikateľské prostredie - Vállalkozói környezet

Druhý zväzok – Ekonomika a financie - Gazdaság és pénzügyek

Tretí zväzok – Strategická komunikácia - Stratégiai komunikáció


Čitatelia sa môžu v blízkej budúcnosti tešiť na vydanie finálneho piateho zväzku pentalógie

pod názvom Učenie a rast.

bottom of page