top of page

Zlatá medaila I.D.C. Holding, a.s. pre profesora Štefana Lubyho

Smolenice 26.5.2016. Pri príležitosti významného životného jubilea profesora Štefana Lubyho (75), dlhoročného predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) sa v Smoleniciach zišli významné osobnosti

vedeckého, pedagogického, spoločenského a ekonomického života, aby jubilantovi zablahoželali.

Smolenický zámok, miesto významných udalosti SAV.

Gratulanti profesora Štefana Lubyho v kongresovej miestnosti Smolenického zámku.


Profesor Luby ako významný autor viacerých nielen odborných publikácii, ale aj vedecko-popularizačných kníh si získal v radoch čitateľov veľkú obľubu, dôkazom čoho je aj vysoký počet záujemcov pri všetkých prezentáciách jeho publikácií.

Profesor Breza jubilantovi Lubymu odovzdáva Ocenenie lekárskej spoločnosti.


Aj v tejto súvislosti treba pripomenúť, že je viceprezidentom Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (EAVU) a spolu s Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania zastupuje záujmy SAV a EAVU. Jeho dlhoročnú spätosť s praxou si vážia aj predstavitelia podniku I.D.C. Holding, a.s., ktorých medzi gratulantmi zastúpil generálny riaditeľ Ing. Pavol Kovačič.

Gratulácia od riaditeľa fyzikálneho ústavu SAV.

Generálny riaditeľ v príhovore ozrejmil súvislosti medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. Vyzdvihol fakt, že IDC je najväčším výrobcom cukroviniek v strednej Európe, je jedným zo silných pilierov slovenského potravinárstva.

Príhovor generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavla Kovačiča.


„Je mi cťou, že som bol poverený vedením našej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s Vám odovzdať Zlatú medailu IDC a diplom za mimoriadny prínos v rozvoji vedy a vzdelávania, odbornú spisbu a literatúru faktu v spätosti s organizovaním európskej a svetovej vedy. Toto ocenenie je prejavom našej úcty k Vašej osobe, celoživotnej práci, spôsobu života, ktorým žijete a tvoríte.“

Z rúk generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Ing Pavla Kovačiča pán profesor Štefan Luby preberá Zlatú medialu a diplom.

Zlatá mediala I.D.C. Holding, a.s.

Profesor Luby je aktívnym členom prípravného tímu medzinárodnej konferencie Nová Európa. Výročie Štefana Lubyho je zároveň aj výročím pre pripomenutie si spoločných vedeckých úloh a reprezentáciu SR aj v zahraničí.

Prví konzumenti slávnostnej torty.

Jubilant v kruhu svojich najbližších.


bottom of page