top of page

Trhovisko príležitostí a nápadov, inšpirátor progresu – 4. ročník konferencie Podnikatelia, spojte s

Žilina, 27. – 28. 04. 2016. V dvoch aprílových dňoch tohto roku sa v Žiline konal už štvrtý ročník konferencie Podnikatelia spojte sa! Na konferenciu prišlo viac ako 90 podnikateľov , aby spoločne hľadali správne odpovede na rýchlo sa meniaci svet podnikania. Neprekvapuje, že od prvých minút konferencie zaznievali výzvy pre nové pohľady, trendy a smerovania. Výber jednotlivých rečníkov poukázal na to, že ísť vlastnou cestou je správny smer, hoci veľakrát náročný a nie vždy ocenený. Konferencia vďaka svojej atmosfére, témam, víziám a účastníkom opäť naplnila svoj cieľ – prinášať neustále niečo nové a hodnotné. Niečo, čo bude ďalej rásť.

Konferencia PSS spája už od roku 2012 podnikateľov od START UP až po veľké korporátne spoločnosti ako Embraco, či I.D.C. Holding, a.s. atmosférou vzájomného porozumenia, kde sa nehľadajú rozdiely, ale naopak inšpirácie. Zdieľanie skúseností a tak cenného poznania bolo formou prednášok, diskusií a aj hodnotného večerného programu s významnými inšpirátormi - popredným slovenským inovátorom prof. Jánom Košturiakom a prof. Štefanom Kassayom, ktorý vybudoval úspešnú firmu I.D.C. Holding, a.s. a je zakladateľom Nadácie profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania, čo dokumentuje aj množstvo aktivít, spájajúcich vedu a prax. Na konferenciu nadväzuje ďalší ročník Podnikateľskej univerzity so seminármi v špičkových firmách – napr. Linet, Bernard, OMS Lighting, Embraco, I.D.C. Holding, Borcad, Elcom a i.

Je náročné vybrať čo len zopár viet zo spleti názorov a tendencií budúceho vývoja. Napríklad Artur Gevorkyan , ktorý vybudoval firmu od nuly a dnes viac ak polovicu výrobkov nevyrába žiadna iná firma vo svete, tvrdí, že je dôležité včas riešiť otázky nasledovníctva. Hovorí, že, tri osoby sú veľa, „vyberte niekoho koho urobíte výkonným riaditeľom vy ostaňte v pozadí“. Je presvedčený o tom, že k podnikaniu je potrebné vychovávať aj svoje deti. Daná situácia podnikateľov vedie k pokore, komunikácii s ľuďmi k poctivému narábaniu s financiami, ako aj upozorneniami na jednotlivé bankové položky. Tvrdí, že ak podnikateľ môže podnikať, musí. A tiež, ako ak môže pomôcť, tak musí pomôcť.

Podľa Gevorkyana nikto nebude boháč, ale ani nikto nebude mať starosť o peniaze. Rovnako Juraj Salay hovorí o tom, že deti treba vychovávať k podnikaniu. Nekonečné možnosti rastu malého podniku vo veľkom, ale (ne)konečnom systéme. Otázky sú zrejmé, menej zrejmé sú odpovede. Napríklad, čo sa odohráva po 20 rokoch v korporácii do vlastného mikropodniku, ako riadiť rast: ľudia, znalosti a technické prvky, rozvíjať do všetkých rovnomerne. Či podnik prospeje podpore a zamestnanosti v regiónoch. Dá sa donekonečna rásť? Boj o prežitie, súťaženie, porovnávanie, konzumizmus Mať víziu. aby to slúžilo ľuďom a v tomto prípade liečilo. Zle nastavený cieľ si bude vyžadovať daň za to.


Hovorilo sa aj o Podnikateľskej univerzite, pre ktorú sú dôležité také požiadavky, ako sú empatia, citlivosť k prostrediu a ekosystém, tzn. aj vzťah k človeku. Preferuje sa vlastná cesta, zjednodušovanie a zdravý rozum. Hranice rastu? Treba zvážiť zmysel takého ponímania a otázku, prečo.


Viac o konferencii na www.podnikateliaspojtesa.sk

bottom of page