top of page

Prof. Andrzej Kupich: „Budúcnosť odbornej literatúry je vo vydávaní e-kníh a v spolupráci s Čínou.“

Profesor Štefan Kassay privítal v Pezinku ďalšieho významného hosťa – profesora Andzreja Kupicha. Ten už dlhých 12 rokov spolupracuje s Ekonomickou univerzitou v Bratislave na projekte seminárov „Diplomacia v praxi“. Ide o voliteľný cyklus prednášok a diskusií, určený najlepším študentom vyšších ročníkov.

Úlohou projektu je oboznámiť študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave s vonkajšou ekonomickou politikou vybraných krajín, ako aj s diplomatickou praxou, ktorá slúži jej realizácii. Študenti sa môžu aktívne zúčastňovať na diskusiách formou otázok a komentárov k obsahu jednotlivých prednášok.

Ako vysokoškolský profesor vidí Andrzej Kupich aj isté paralely medzi poľským a slovenským systémom vzdelávania. Obe krajiny sa podľa neho boria s problémom prehustenej siete vysokých škôl, pričom podiel súkromných vysokých škôl neustále rastie. Ako uviedol, v Poľsku je v súčasnosti vyše 300 vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií, čo vedie k poklesu kvality vzdelávania. V súčasnosti by podľa Kupicha bola najužitočnejšia užšia spolupráca Poľska a Slovenska v oblasti orientácie na ekonomickú odbornú literatúru.

Práve Vysoká škola Humanitas v spolupráci s Varšavskou univerzitou sa podieľali na recenzovaní poľských vydaní prvých troch zväzkov pentalógie Podnik a podnikanie, ktoré vyšli vo vydavateľstve Ksiegarnia Akademicka. Budúcnosť vysokoškolskej odbornej literatúry vidí prof. Kupich v digitalizácii obsahu a ich dostupnosti vo formáte e-knihy.

Prof. Kupich vidí veľké možnosti aj v spolupráci s Čínou, ktorá sa v ostatnom období otvára zahraničiu aj v oblasti vydávania kníh nečínskych autorov.

Prof. Dr. Andrzej Kupich – poľský ekonóm a bývalý diplomat, vysokoškolský pedagóg. V súčasnosti je riaditeľom Inštitútu manažmentu a ekonomiky na Vysokej škole Humanitas v poľskom Sosnowci.

bottom of page