top of page

Podnikateľská univerzita hosťovala v Seredi

Pečivárne Sereď sa na dva dni stali sídlom Podnikateľskej univerzity. Seminár o obchode a marketingu tohto unikátneho projektu vzdelávania podnikateľov a manažérov ponúkol účastníkom odpovede na otázky – ako vybudovať aktívny obchod, ako viesť obchodnú komunikáciu, robiť marketing a reklamu, či ako využiť nové technológie a prenikať na zahraničné trhy. V dňoch 18. a 19. februára 2016 sa v priestoroch zasadačky Pečivární Sereď pod gesciou prof. Jána Košturiaka stretli viacerí známi slovenskí podnikatelia a manažéri. Vzácnych hostí z podnikateľského prostredia privítali generálny riaditeľ a predseda predstavenstva I.D.C. Holding, a.s. Pavol Kovačič a predseda dozornej rady prof. Štefan Kassay.

Na rozdiel od klasickej univerzity je Podnikateľská univerzita výnimočná v tom, že podnikateľov vzdelávajú sami podnikatelia a odborníci z manažérskej praxe. Účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry. Podnikateľská univerzita objasňuje svojim klientom základy organizácie a riadenia podniku, ukazuje cesty pre optimalizáciu procesov vo vnútri podniku i pre jeho rozvoj smerom von. Výsledkom snahy je rozvoj ľudského potenciálu a podnikovej kultúry firiem. Zameranie štúdia je dynamicky prispôsobené zloženiu účastníkov.


Na Podnikateľskej univerzite sa vyučuje formou 2-dňových sústredení dvakrát za mesiac na rozličných miestach podľa témy. Tento spôsob štúdia poskytuje možnosti exkurzie do vybraných podnikov a praktickej akcie. Sústredenia sú spojené s konzultáciami, prednáškami a diskusiami, tréningom a koučingom. Účastníkov Podnikateľskej univerzity vyučujú elitní medzinárodní profesori, osobní konzultanti k projektom, úspešní podnikatelia a praktici v danej oblasti. Informácie dostávajú študenti cez internet, videokonferencie, kvalitné toolboxy a prostredníctvom literatúry pre samoštúdium.

Na dvojdňovom seminári Podnikateľskej univerzity v Seredi sa zúčastnili: Ing. Jozef Antošík – PRETO s.r.o., Ivan Apostolov, MBA a Mário Apostolov, M.Sc. – Agrobiosfer s.r.o., Ing. Marek Beniač - Ryba Žilina s.r.o., Jozef Gaboš – Nobel Automotive Slovakia s.r.o., Ing. Miloš Gregor – GreMi KLIMA s.r.o., Ing. Martin Guttman – Tuli.sk s.r.o., Ing. Jana Hrmová – Nemak Slovakia s.r.o., Ing. Jozef Keleši – Monty Pro s.r.o., Ľubomír Klieštik – Kamenárstvo Klieštik s.r.o., Ing. Milan Marko – Nemak Slovakia s.r.o., Ing. Monika Mikuláková – NORMA PLAST k.s., Ing. Dušan Nemčko – SalesTeam SK s.r.o., Ing. Miloš Olejár – ŠVEC A SPOL s.r.o., Ing. Arch. Patrik Paul – Paul + Murín Creative s.r.o., JUDr. Denisa Vetešková – WILI HOLDING a.s., Ing. Marek Vysloužil – ZÁLESÍ a.s., Ing. Kristián Zastko – SOVA Digital a.s., prof. Ján Košturiak – IPA Slovakia.

Pri príležitosti prvého hosťovania Podnikateľskej univerzity v sereďskom výrobnom podniku prof. Kassay odovzdal prof. Košturiakovi súbor piatich kníh Podnik a podnikanie v anglickom jazyku ako symbol šírenia znalostí v spojení vedy a praxe. Autor zopár slovami v prítomnosti účastníkov dvojdennej študijno-praktickej edukácie hovoril o tom, že pentalógia vznikala po celých 20 rokov práve v tomto podniku ako duševný produkt na báze priamej skúsenosti s priebehom hlavných produkčných procesov, ako aj iidentifikácie metód a postupov pri realizácii nových riešení v podnikateľskej praxi. Úprimné slová a podanie rúk na znak vďaky vyvolalo dojatie i potlesk so želaniami ďalšej spolupráce.

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD. – prezident a spoluzakladateľ Fraunhofer IPA Slovakia. Je univerzitným profesorom strojárskej technológie. Ako profesor pôsobí na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne, v minulosti pôsobil na Žilinskej univerzite v Žiline, bol profesorom na ATH Bielsko-Biała a honorárnym profesorom AST Ulm. Často je pozývaný prednášať aj na iných univerzitách v zahraničí, vrátane USA a Japonska.

Je poradcom a coachom v podnikoch. Pôsobil na Fraunhofer IPA Stuttgart a TU Wien. Založil Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií a článkov, ktoré vyšli v Nemecku, USA, Veľkej Británii, Rakúsku, Poľsku, Holandsku, Švajčiarsku, Singapure, Slovinsku, Chorvátsku, Taliansku a Indii.

bottom of page