top of page

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec navštívil závod I.D.C. Holding, a.s.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec navštívil spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. V priestoroch Pečivární Sereď predstaviteľa vlády SR privítali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Pavol Kovačič a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefan Kassay. Spolu s predstaviteľmi odštepného závodu v Seredi štátnemu tajomníkovi Chovancovi predstavili portfólio a činnosť spoločnosti a spoločne si prehliadli aj priestory výrobného závodu.

Generálny riaditeľ štátnemu tajomníkovi rezortu hospodárstva opísal výrobný proces, ako aj záujem spoločnosti na pokračovaní vo výrobe tradičných produktov ako sú Horalky, Tatranky, Kávenky, Mila, Lina, ale aj Snehulky a Verbena podľa pôvodných receptúr i s novými príchuťami a dizajnom. Ako uviedol predseda Dozornej rady prof. Štefan Kassay, firma si udržala konkurencieschopnosť aj napriek silnému zásahu hospodárskej krízy pred niekoľkými rokmi. „Vďaka novým technológiám, dobrému manažmentu a orientáciou na nové zahraničné trhy si spoločnosť udržala svoje postavenie i počet zamestnancov, ktorých má v dcérskych spoločnostiach dovedna vyše 1300,“ povedal.

K efektívnejšiemu fungovaniu spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. by podľa Kassaya mala prispieť aj výstavba nového integrovaného závodu v Seredi, ktorá sa začala v minulom roku. Nový výrobný podnik vybavený najmodernejšími potravinárskymi technológiami umožní zjednotenie výroby cukroviniek a trvanlivého pečiva, ktoré doteraz firma vyrábala v Pečivárňach Sereď a vo Figare Trnava. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec ocenil vysokú úroveň poloautomatizovaných výrobných strojov a zariadení v produkcii trvanlivého pečiva pri súčasnom zachovaní najvyššej kvality a bezpečnosti výrobkov. Zaujímal sa o využitie kapacít výrobných liniek, ako aj exportnú politiku firmy. Stretnutie sa vyznačovalo konštruktívnymi predpokladmi ďalšieho rozvoja.

Všetky výrobné prevádzky sú charakteristické výrobou kvalitných a obľúbených výrobkov, ktoré sú známe aj tým, že ich vyrábajú podľa tradičných receptúr s použitím najmodernejších technológií. I.D.C. Holding, a.s. má svoje obchodné zastúpenia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a v Ruskej federácii.

Ing. Rastislav Chovanec, PhD. – štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil ako poradca predsedu vlády SR pre investície, predseda Dozornej rady SPP Distribúcia, a.s., výkonný riaditeľ spoločnosti Ceptra, s.r.o. a projektový manažér v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu.

bottom of page